Fonds voor uithuiszettingen

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen (FBU)

Langdurige huurachterstal kan ertoe leiden dat de huurder de woning verplicht moet verlaten (uithuiszetting). Om uithuiszetting te vermijden, is er het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen. Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan het Sociaal Huis om huurder en verhuurder te ondersteunen bij huurachterstal.

Heeft u als huurder of verhuurder te maken met huurachterstand? Dan kunt u naar het Sociaal Huis voor begeleiding. Het Sociaal Huis beslist na onderzoek of begeleiding van de huurder mogelijk is om de huurachterstal af te betalen.

Het Sociaal Huis, de huurder en de verhuurder sluiten dan een begeleidingsovereenkomst. Het Sociaal Huis begeleidt de huurder om achterstallige huur te betalen. Het Sociaal Huis kan daarbij beslissen het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen in te schakelen.

Wat betekent het Fonds voor u?

Voor de verhuurder

  • U ontvangt al 50% van de huurachterstand (met een maximum van 1.477 euro) via het Sociaal Huis binnen de 5 dagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst.
  • U verklaart dat er geen interesten verschuldigd zijn op het bedrag van de huurachterstand.
  • U gaat ermee akkoord geen vordering tot uithuiszetting in te leiden, zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstand ontstaat. Gebeurt dit niet of ontstaat er nieuwe huurachterstand? Dan verwittigt u het Sociaal Huis. Het Sociaal huis heeft dan minstens 2 weken de tijd om een oplossing te zoeken. U kan wel een vordering tot uithuiszetting inleiden bij de vrederechter om andere redenen dan de betalingsachterstal.

Voor de huurder

  • U sluit samen met de verhuurder een begeleidingsovereenkomst af met het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis helpt u via een afbetalingsplan om uw huurachterstand te betalen en een stabiele woonsituatie te bekomen.
  • U kunt niet uit de woning gezet worden door de huurachterstand zolang u zich aan het afbetalingsplan houdt en er geen nieuwe huurachterstand ontstaat.

https://www.vlaanderen.be/fonds-ter-bestrijding-van-de-uithuiszettingen