Gedeeltelijke opheffing éénrichtingsverkeer in Zomerloosstraat

 

Eerstdaags starten de bouwwerken voor een nieuwe meergezinswoning op het hoekperceel Zomerloosstraat / Acacialaan. In de aanvangsperiode en de ruwbouwfase brengt dit veel vrachtverkeer met zich mee. De Zomerloosstraat is echter ook een relatief smalle woonstraat, met veel fietsverkeer tussen het centrum en de vrijetijdsomgeving Zomerloos.

Om hierin een evenwicht te vinden wordt er tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in de Zomerloosstraat, tussen de Acacialaan en de Sportstraat. Een parkeerverbod wordt ingesteld langs de zijde van de onpare nummers tussen de Acacialaan en de Sportstraat.

We verwachten dat deze tijdelijke situatie minstens één jaar duurt.

Van deze opportuniteit maken we ook gebruik om de effecten op het verkeer van deze tijdelijke ingreep te meten en de evolutie ervan waar te nemen. Er is namelijk ook heel wat vraag van de bewoners van 'Kom Noord' om de bereikbaarheid van de woonwijk te verbeteren, via de Zomerloosstraat.

Deze nieuwe verkeerssituatie zal aangeduid worden met borden 'gewijzigde verkeerssituatie', waarmee we de aandacht willen trekken van alle weggebruikers.

Gepubliceerd op woensdag 3 juli 2019 10 u.