Geëngageerde inwoners gezocht voor de wijk- en dorpsraden

Binnenkort zet Gistel een volgende stap in zijn participatiebeleid. De wijk- en dorpsraden worden in de nabije toekomst een feit. Er worden vijf raden opgericht: Gistel Centrum, Gistel Oost, Snaaskerke, Moere en Zevekote. We volgen hierbij de indeling zoals in het online buurtnetwerk Hoplr. U kunt de indeling terugvinden via deze link: 

https://www.gistel.be/buurtnetwerk-hoplr

De raden hebben enerzijds het doel om het bestuur te adviseren over het beleid, anderzijds om de samenwerking tussen de burger en het bestuur te stimuleren. En wijk- of dorpsraad zal over een budget beschikken waarmee ze de projecten die een zeker draagvlak kennen, kunnen verwezenlijken.

Wie interesse heeft, stuurt schriftelijk zijn/haar kandidatuur naar Heyvaertlaan 18, ter attentie van Linda Cheyns of digitaal naar linda.cheyns@gistel.be . Bij uw kandidatuurstelling zult u een ontvangstbevestiging krijgen. Wanneer de oprichtingsfase is afgerond, zullen wij de geselecteerde leden contacteren.

Gepubliceerd op donderdag 9 september 2021 9.08 u.