10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Als stad voelen we ons verantwoordelijk voor het welzijn van onze gemeenschap. Daarom organiseren we een belangrijk evenement: de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, die loopt van 1 tot 10 oktober 2024.

Ons doel: mentaal welbevinden’ en ‘psychische kwetsbaarheid’ bespreekbaar maken en het taboe rond psychische problemen doorbreken.

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, zetten we het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid tellen we af naar 10 oktober, de internationale dag van de geestelijke gezondheid of de ‘World Mental Health Day’. 

We willen dit thema in de kijker zetten met verbindende acties die inzetten op kracht, sociale cohesie, ontmoeting, praten met elkaar, taboedoorbreking ...