Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP): wat?

De gemeenteraad heeft in 1996 een GNOP goedgekeurd.
Het gemeentebestuur heeft met het GNOP het doel om een beleid voor de natuur te ontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met het landschap. 

Er werden gebieden aangeduid voor de projecten 'Bruine Kiekendief' en 'Grutto'.

  • Voor het project Bruine Kiekendief wordt vooral het behouden en het ontwikkelen van rietkragen nagestreefd. Dit situeert zich vooral rond de Waerevaart.
  • Voor het project Grutto zijn de natte weilanden die zich in Snaaskerke (Weidestraat en Bergschuurstraat) bevinden van belang.