Naar inhoud

Gezinsbond afdeling Gistel

De Gezinsbond is een pluralistische vereniging die zich inzet voor de belangen van "alle" gezinnen, hoe ook hun samenstelling is : grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz..

Naast een uitgebreide dienstverlening, zoals Kinderoppasdienst, Gezinsspaarkaart, Reductiekaarten Openbaar Vervoer, enz. , organiseert de Gezinsbond een waaier aan activiteiten zowel plaatselijk als gewestelijk, zowel op cultureel, maatschappelijk als sportief vlak. Inlichtingen vind je op onze website en in ons ledenblad DE BOND.

Contact

Contactpersoon

Johan Vanbelleghem Nieuwpoortse steenweg 77 8470 Gistel
tel. 059/27.72.80