Naar inhoud

KVLV Moere Vrouwen met Vaart

Ook in Moere bestaat een afdeling van het Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen. Maandelijks krijgen de leden het blad : 'Eigen Aard' toegestuurd. Maar een lidmaatschap houdt meer in dan dat! We zijn een vereniging van vrouwen die, hoe verscheiden ook, elkaar vinden. Wij kunnen onze leden jaarlijks een gevarieerd programma aanbieden dankzij de nationale werking. Op het programma staan: voordrachten inzake opvoeding, gezondheid, verzorging, ... kookcursussen, creatieve vaardigheden, bloemschikken, bewegen, ... culturele uitstappen, fietstochten, ... Via de 'Agra' werking krijgt de landbouwster en tuinierster bijscholing specifiek voor haar beroep. Dus u merkt, voor elk wat wils! Bent u vertrouwd met de landbouwwereld, leeft u op het platteland of voelt u zich ermee verbonden, wordt dan lid van KVLV-Moere! 

Contact

Contactpersoon

Christa Bonny Torhoutsebaan 105 B 8470 Gistel
tel. 059 27 65 10