Federale overheid neemt maatregelen in strijd tegen het coronavirus

Update: 31 maart - 9 uur (nieuwe items in het blauw)

Stad Gistel volgt de federale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen zijn minstens tot zondag 19 april van kracht. Iedereen moet zoveel mogelijk binnen blijven en sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Alleen contacten in gezinsverband zijn nog toegelaten. Er geldt een verbod op samenscholingen.

Het algemeen advies luidt: alle niet strikt noodzakelijke contacten moeten vermeden worden.

Economie: we volgen de federale en Vlaamse regelgeving

 • Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Voedingswinkels, supermarkten, apotheken, krantenwinkels, dierenvoedingswinkels en banken blijven wel open. Hamsteren is dus niet nodig. Nachtwinkels moeten vanaf 22 uur 's avonds de deuren wel sluiten. De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot één persoon per 10 vierkante meter en een tijdsduur van 30 minuten per klant. Openbare markten zijn verboden.

 • Garages, brillenwinkels/opticiens en hoorcentra mogen open blijven voor dringende zaken. Wassalons mogen open blijven als de hygiënische maatregelen gevolgd worden.

 • Kappers moeten vanaf 25 maart de deuren sluiten.

 • Afhaalmogelijkheden
  • Afhalen en leveren van voedsel blijft mogelijk. Om wachtrijen te verkorten, wordt aangeraden vooraf te bestellen.
  • Sommige restaurants voorzien afhaal.
   Raadpleeg deze pagina om de thuislevering en afhaalmogelijkheden van Gistelse handelaars te weten.

Evenementen

 • Alle socio-culturele evenementen worden afgeschaft. Wil je weten wat er gebeurt met jouw evenement? Raadpleeg de verenigingengids, de website of social media van jouw vereniging.
 • Alle gemeentelijke evenementen zijn afgeschaft t.e.m. eind april.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Kinderopvang

 • Kinderdagverblijven mogen open blijven.
 • IBO de Zonnebloem voorziet in voor- en naschoolse opvang.
 • Tijdens de paasvakantie wordt er noodopvang voorzien in de Zonnebloem. Voor meer info, klik hier.

Jeugd 

 • Alle activiteiten van jeugdbewegingen moeten opgeschort worden. Jeugdsite ‘Torp en alle jeugdhuizen zijn gesloten.
 • Alle binnen- én buitenspeeltuinen op openbaar domein moeten dicht. Dat betekent dat onze gemeentelijke speelpleintjes niet meer mogen worden gebruikt. De zones fysiek afsluiten is niet altijd even evident, daarom rekenen we ook nu weer op de burgerzin en het gezond verstand van de lokale bevolking om deze richtlijnen ook te respecteren.
 • De Buitenspeeldag van 26 april is afgelast.

 • Er is geen speelpleinwerking De Speelvogel tijdens de paasvakantie. Er wordt noodopvang voorzien in IBO de Zonnebloem. Voor meer info, klik hier.

Gemeenteschool de Horizon

 • Alle lessen worden opgeschort.
 • Geen busvervoer.
 • Voor-en naschoolse opvang blijft gegarandeerd.
 • Er is geen noodopvang tijdens de paasvakantie. Er wordt noodopvang voorzien in IBO de Zonnebloem. Voor meer info, klik hier.

Sociaal Huis & LDC de Zonnewijzer

 • De loketten zijn gesloten en alle activiteiten worden opgeschort (voorlopig) t.e.m. 19 april.
 • Enkel dringende afspraken en- of huisbezoeken kunnen één op één blijven doorgaan:
 • De bewoners van de assistentiewoningen in de Zonnewijzer mogen enkel nog bezoek van professionele hulpverleners en bij voorkeur éénzelfde mantelzorger ontvangen.
 • Wassalon blijft open voor bewoners van de assistentiewoningen maar was wordt opgehaald door personeel. 
 • Raadpleeg deze pagina om de mogelijkheden tot thuislevering van boodschappen te weten.
 • De externe poetsdienst is stopgezet.
 • De maaltijden aan huis van leverancier Munchenhof blijven gegarandeerd. Wil jij ook een maaltijd aan huis ontvangen? Stuur dan een mail naar administratie@munchenhof.be of bel naar 057 48 83 13 

  Richtlijn vanuit Thuiszorg:
 • Vanaf heden worden niet-essentiële huisbezoeken, zoals sociale onderzoeken en indicatiestellingen, opgeschort tot en met 19 april 2020. Deze opschorting mag geen impact hebben op de rechten en bijdrage van de gebruiker.

Burgerzaken

 • De loketten zijn gesloten, aanvragen kunnen enkel via het e-loket, telefoon (059 27 02 00) of e-mail (burgerzaken@gistel.be). We werken wel nog op afspraak.
 • De plechtigheden in het stadhuis en de kerk zullen niet meer voltrokken worden. Ook het trouwfeest dat voor familie en vrienden gepland stond moet uitgesteld worden.
  Koppels die hun huwelijk annuleren, krijgen het geld dat ze betaald hebben terug.
 • Begrafenissen in intieme kring mogen wel doorgaan.

Bibliotheek

 • Bibliotheek Ter Elst is gesloten vanaf zaterdag 21 maart t.e.m. dinsdag 31 maart. Vanaf 2 april kan je opnieuw boeken reserveren en ophalen.

Containerpark

 • Het containerpark is terug open vanaf 7 april.

  We vragen onze inwoners om niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet echt nodig is en de duur van het bezoek te beperken.

  In de eerste week is het containerpark uitzonderlijk open van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur en op zaterdag doorlopend van 8 tot 16 uur. Dit is een afwijking ten opzichte van de normale uren met het doel om een maximale spreiding te voorzien.

  Dit houdt een gewijzigde verkeerssituatie in (zie afbeelding rechtsboven). Het aantal voertuigen in het park wordt ook beperkt. De software die identiteitscontrole voorziet, werd hiervoor aangepast. De betaalautomaten worden op regelmatige basis ontsmet. We vragen de gebruikers om zelf een schop of dergelijke mee te brengen. 

  Alle mogelijke afvalstromen worden opnieuw ingezameld behalve asbest. Toch vragen we iedereen om geen huisvuil, PMD en papier/karton aan te leveren. Dit wordt nog steeds aan huis opgehaald. Er kunnen ook geen herbruikbare materialen aangeleverd en uitgezocht worden. Ook de boekenhoek blijft dicht.

Omgeving - mobiliteit

 • De controles op de blauwe zone worden opgeschort vanaf donderdag 19 maart.

Vrijetijdscentrum Zomerloos

 • Zwembad, evenementenhal en sporthal zijn gesloten t.e.m. 19 april.

Andere gemeentelijke infrastructuur:

 • Alle loketten zijn gesloten (enkel op afspraak).
 • Geen zitdagen van de burgemeester en schepenen (enkel op afspraak).
 • Ontmoetingscentra zijn gesloten.
 • Stedelijke werkplaats blijft open.

Kringwinkel

 • Vanaf 18 maart sluiten alle kringwinkels.

Ophaling van afval

 • Er wordt geen ophaling gedaan van textiel (ook de kledingcontainers worden niet meer geledigd tot 30 april), snoeihout en grofvuil. 
 • De ophaling van restafval, PMD en karton blijft voorlopig plaatsvinden.

  Let wel op de volgende zaken:

  • ! Papieren zakdoekjes horen bij het restafval niet bij papier-karton !
  • Sluit afvalzakken volledig af zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is.
  • Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.
  • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of afvalcontainer met het deksel dicht.
  • Besmette mensen vragen we om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.
 • KMO's kunnen afvalzakken kopen aan het onthaal in het AC. Dit kan enkel op afspraak via 059 27 02 00. Breng ook zeker uw badge mee! Op basis hiervan wordt de factuur opgemaakt.

 • De glasbollen worden verder geledigd. 
 • Merk jij tijdens het wandelen, fietsen of joggen sluikstort of zwerfvuil op, gelieve dit te melden aan de milieudienst via milieu@gistel.be of 059 27 02 20.

Zorg intussen goed voor jezelf en de mensen in jouw omgeving.

De situatie zal verder dag per dag door de diensten worden opgevolgd in functie van de berichtgeving van de hogere overheden.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel dan het nummer 0800 14 689 (Gezondheid en Openbare Orde) 0800 12 033 (FOD Economie) of contacteer onze noodplanningscoördinator Ilse Halewyck noodplanning@gistel.be


Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 17.09 u.