Grof vuil - inzameling aan huis

Grof vuil op afspraak en betalend

Kijk eerst na of uw materiaal nog bruikbaar is. Onbeschadigd en herbruikbaar materiaal kunt u kwijt bij de kringwinkel.

De ophalingen gebeuren op vaste data en starten om 7.30 uur. Als een ophaaldag volzet is, wordt u automatisch doorverwezen naar de andere ophaaldata.

TOEGELATEN

 • metalen voorwerpen: badkuip, fiets, omheining …;
 • afgedankte elektro: TV, koelkast, wasmachine …;
 • hout: deur, raam (zonder glas), kast, stoel, planken (gebundeld) …;
 • oud speelgoed, dat niet in de restafvalzak kan …;
 • groot restafval: matras, zetel, rol tapijt ...;
 • harde plastics: plastic planchetten, plastic tuinmeubilair ...

NIET TOEGELATEN

 • Niet-recycleerbaar afval dat in een restafvalzak kan. Dit moet meegegeven worden met de huis-aan-huisophaling van restafval;
 • de fracties waarvoor er een huis-aan-huisinzameling bestaat zoals restafval, papier/karton, PMD, groenafval;
 • rubberbanden waarmee u bij een verkoper of op het recyclagepark/containerpark terecht kunt;
 • bouwafval zoals lavabo’s, wc-potten, stenen, golfplaten … dat enkel kan afgegeven worden op het recyclagepark/containerpark;
 • KGA, dat om praktische redenen enkel op het recyclagepark/containerpark terecht kan; vb. TL-lamp, verf, fietsbatterij ...;
 • glas (zowel vlak glas als glazen flessen, bokalen ...);
 • bedrijfsafval;
 • zakken of dozen gevuld met klein afval.

Voorwaarden

 • Te grote of te zware stukken dienen eerst verkleind te worden tot stukken van maximum 50 kg zodat ze door 2 personen kunnen geladen worden op een vrachtwagen.
 • Alles moet gemakkelijk verhandelbaar zijn, vb. losse stukken (vb. planken) samenbundelen met een touw.
 • De ophalingen beginnen vanaf 7.30 uur. Een exact tijdstip kan niet gegeven worden maar u hoeft niet thuis te zijn. Plaats het grof huisvuil tijdig buiten.
 • Maximaal 2 of 4 m³ per ophaalbeurt (afhankelijk van het gekozen tarief). Voor grotere hoeveelheden moet een privé-ophaler gecontacteerd worden.

Tarieven

 • Het gewone tarief bedraagt € 25 voor max 2 m³; € 50 voor max. 4 m³.
 • Voor personen met het RVV-statuut (rechthebbende op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming) bedraagt de bijdrage € 12,50 voor max 2 m³; € 25 voor max. 4 m³.

Hoe aanvragen?

 • Vul het online formulier in op de website van de IVOO.
 • Voor aanvragen met verlaagd tarief (RVV-statuut): vignet mutualiteit op dezelfde dag van de aanvraag doormailen naar info@ivoo.be met vermelding van de ophaaldatum.
 • Betaling: enkel via de website na het invullen van het aanvraagformulier.