My Handicap

De maatschappelijk werker kan online de gegevens raadplegen voor personen met een handicap. Dit is een hulpmiddel om personen met een handicap beter te informeren en te begeleiden.

De dienst personen met een handicap behandelt alle aanvragen voor een inkomensvervangende - en integratietegemoetkoming. Ze leveren ook parkeerkaarten voor personen met een handicap en de nodige attesten om andere voordelen te ontvangen bijvoorbeeld sociaal tarief voor gas en elektriciteit, sociaal telefoontarief enz.

Welke informatie is beschikbaar op My Handicap?


De maatschappelijk werker kan onmiddellijk antwoorden op volgende vragen:

  • Wat heeft de dienst personen met een handicap u al toegekend? Wat niet?
  • Welke aanvragen zijn in behandeling?
  • Wat moet u doen om uw dossier vooruit te helpen?
  • Waarop hebt u nog recht?
  • Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Via My Handicap kunnen wij u onmiddellijk volgende documenten bezorgen:

  • De inlichtingsformulieren die ingevuld en teruggestuurd moeten worden naar de Dienst Personen met een handicap.
  • Het algemene attest (als de Dienst Personen met een handicap de handicap al herkend heeft).
  • De laatste beslissing over de uitkering

Voor meer informatie kan je de website van My Handicap raadplegen.