Het groeipakket ... de nieuwe kinderbijslag

Maandelijkse zitdag FONS in het Sociaal Huis Gistel.

Elk kind dat in Vlaanderen woont krijgt een groeipakket.

Wat is het Groeipakket?

Het Groeipakket … dat is de nieuwe Vlaamse kinderbijslag en meer.

Kinderen geboren vanaf 2019 ontvangen een Groeipakket met alle nieuwe bedragen. Kinderen geboren voor 2019 behouden in hun Groeipakket de bedragen van hun huidige kinderbijslag.

Elk kind kan daarnaast ook recht hebben op een toeslag uit het Groeipakket.

Wat zit er in het Groeipakket?

Bij de geboorte of de adoptie van een kind krijg je een startbedrag van 1.122 euro. Daarna krijg je maandelijks een basisbedrag van 163,20 euro. Elk kind krijgt bovendien een schoolbonus in augustus.

Er is een sociale toeslag en een jaarlijkse schooltoeslag voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben. Een zorgtoeslag is er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben (kinderen met een aandoening, wezen en pleegkinderen).

Gaat je kind naar een kinderopvang waar je niet betaalt volgens je inkomen of gaat je kleuter van 3 of 4 jaar naar de kleuterklas? Dan is er ook de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag.

 

Hoe krijg je het Groeipakket?

Wie al kinderbijslag kreeg, ontvangt automatisch het Groeipakket.

Verwacht je een kindje? Dan kies je zelf je uitbetaler. Er zijn vijf uitbetalers: de publieke uitbetaler FONS en vier private uitbetalers.

Meer info

Vragen over het Groeipakket?

Heb je graag een persoonlijk gesprek over je dossier met een medewerker van FONS?

Elke eerste donderdag van de maand kan je terecht op de zitdag in het Sociaal Huis Gistel van 13.30 tot 15.30 uur (vanaf 7 april 2022).

Ook professionals kunnen hier terecht met al hun vragen over het Groeipakket.

Mensen met vragen rond het groeipakket kunnen zich zonder afspraak aanmelden tijdens voormelde uren.

Info vind je ook op www.fons.be en www.groeipakket.be.