Heyvaertlaan

Algemene info

Dinsdag 26 mei werd de laatste fase van de heraanleg van de Heyvaertlaan aangevat: de aanbreng van fietssuggestiestroken en zebrapaden. 

Wat de fietssuggestiestroken betreft, volgt stad Gistel het Vademecum Fietsvoorzieningen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Fietssuggestiestroken zijn stroken die een plaats voor de fietser suggereren op de rijbaan. Het zijn geen echte fietspaden, want eigenlijk mogen alle verkeersdeelnemers erover rijden. Het Vademecum schrijft daarom voor dat fietssuggestiestroken een duidelijke kleur moeten krijgen: oker. Fietssuggestiestroken met een grijze of rode ondergrond kunnen verwarring veroorzaken en de indruk wekken dat het om een echt fietspad gaat. Het Vademecum zegt ook dat de stroken breder moeten.

In de Heyvaertlaan blijft dus tweerichtingsverkeer gelden, maar met extra aandacht voor de fietser. Als er zich een fietser bevindt op de fietssuggestiestrook én er komt een tegenligger, blijf je als automobilist achter de fietser. Als er geen tegenligger komt, kan je de fietser voorbijsteken. Geen fietser op de fietssuggestiestrook? Dan mag je er gewoon over rijden. Rij in geen geval in het midden van de straat (over het asfalt).

Het vademecum is te raadplegen via deze link: https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten/ontwerprichtlijnen/fietsers

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Lise Marrannes en Wouter Dumont van de dienst Infrastructuur - openbare werken. Telefonisch te bereiken op het nummer 059 79 51 72 en per mail op openbarewerken@gistel.be.