TOCH EEN BRAND? VOORKOM EEN SNELLE VERSPREIDING!

Brandblussers
 • 1 brandbluseenheid per 150m2, met minimum 2 brandblussers per verdieping
 • Jaarlijks verplichte controle door erkend deskundige
 • 3-maandelijkse controle door aangestelde verantwoordelijke (binnen het bedrijf) en resultaten registreren
 • Plaats pictogrammen boven brandblusapparaten
 • Brandblusapparaten zijn steeds vlot toegankelijk en niet geblokkeerd door gestockeerd materiaal

Brandveilig (ver)bouwen
 • Plaats gebouwen uit elkaar
 • Voorkom opslag van materialen tussen gebouwen
 • Verdeel het gebouw in verschillende compartimenten
 • Voorzie brandkleppen bij luchtwassers
 • Onderbreek dakisolatie en gebruik brandwerende isolatie
 • Plaats de stookketel in een aparte ruimte met een zelfsluitende branddeur
 • Voorzie een brandblusapparaat in ieder landbouwvoertuig (verplicht)
 • Garandeer een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten
 • Voorzie branddetectie (met doormelding) en een bliksemafleider

DETECTOREN KUNNEN EEN BEGINNENDE BRAND VROEGTIJDIG OPMERKEN EN KOSTBARE TIJD WINNEN!

Nooduitgangen en -deuren moeten steeds toegankelijk zijn en mogen NOOIT geblokkeerd of afgesloten worden!

Evacuatie
 • Maximale afstand tot de (nood)uitgang is 60 meter
 • Nooddeur is minimaal 80 cm breed en draait naar buiten open Voldoende en duidelijke signalisatie en veiligheidsverlichting Voorzie een duidelijk aangegeven verzamelpunt
 • Maximale afstand tot (hand)brandmelders is 30 meter