Iedereen verdient vakantie

Wat?

Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die een vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen. Er worden zowel daguitstappen als vakantieverblijven aangeboden tegen een sterk verminderde prijs.

Voor wie?

Voor mensen die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of op daguitstap kunnen gaan: mensen met een laag inkomen, met het recht op verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling…

Welke documenten zijn nodig?

  • ofwel een klevertje van het ziekenfonds van alle gezinsleden als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming
  • ofwel een attest van schuldbemiddeling
  • ofwel een kopie van je belastingaangifte en een bewijs van je gezinssamenstelling 

Meer info

Hoe aanvragen?

Je kan je aanvraag rechtstreeks doen via de website https://www.iedereenverdientvakantie.be/nl

Je kan ook meer informatie verkrijgen in het Sociaal Huis, Bruidstraat 1 te Gistel.

Contactpersoon: Lies Verleene – 059 27 06 56 – lies.verleene@ocmwgistel.be.