Informatiebrochure kinderen en jongeren

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die samen zorgen voor een aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.

We willen (aanstaande) ouders, opvoeders, kinderen en jongeren de kans geven zich maximaal te
ontplooien.

Het Huis van het Kind is er voor alle ouders, stiefouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken die zorg dragen voor kinderen en jongeren.

Bijgevoegde informatiebrochure geeft een overzicht van de partners en het aanbod in Gistel.