Inkomensvergoeding voor zelfstandigen bij hinder openbare werken

U kunt een inkomenscompensatievergoeding aanvragen bij het Participatiefonds wanneer uw onderneming hinder ondervindt van openbare werken. U ontvangt dan (afgerond) € 70 vergoeding per dag dat uw onderneming door de werken moet worden gesloten. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Uw onderneming komt in aanmerking voor deze vergoeding als ze voldoet aan de volgende voorwaarden:
• er zijn minder dan 10 werknemers;
• de jaaromzet of het jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 2 miljoen euro;
• u hebt een persoonlijk en direct contact met klanten;
• uw voornaamste activiteit is de verkoop van producten of het verlenen van diensten;
• u sluit minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen.

Belangrijk: de aanvragers moeten het statuut van zelfstandige in hoofdberoep hebben of meerwerkende echtgeno(o)te in het maxistatuut. De activiteit waarvoor de aanvraag geschiedt moet de hoofdactiviteit zijn van de aanvragers. Zij mogen geen andere bijkomende beroepsinkomsten hebben van een andere onderneming of job.

De aanvraag wordt aanvaard voor een maximumperiode van 30 dagen. Indien u een vergoeding wil voor meer periodes datn moet u telkens een aanvraag tot verlenging indienen voor een maximumperiode van 60 dagen. 

Hoe aanvragen? 

Stap 1: aanvraag van het attest van hinder bij het gemeentebestuur

Zodra u op de hoogte bent van de werken vraagt u een attest aan waarin wordt bevestigd dat er sprake is van hinder.
Het formulier waarmee u dit attest aanvraagt vindt u op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie
Binnen 7 kalenderdagen ontvangt u het attest.

Gemeente Gistel
dienst secretarie
Heyvaertlaan 8
8470 Gistel
stafsecretarie@gistel.be

Stap 2: aanvraag tot erkenning als gehinderde inrichting

Met het formulier dient u, in een aangetekende brief of elektronisch tegen ontvangstbewijs, uw aanvraag in. U voegt daarbij het attest van hinder.
U verklaart op het formulier dat:
• de hinder als gevolg heeft dat het openhouden van de inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens een periode van minstens 7 kalenderdagen;
• de gehinderde inrichting zal gesloten zijn vanaf een datum die u zelf vaststelt.

Het Participatiefonds bevestigt binnen 30 werkdagen of uw aanvraag ontvankelijk is. Daarna gaat het Participatiefonds na of u recht hebt op een vergoeding. Binnen 30 werkdagen te rekenen vanaf de datum van bevestiging van de ontvankelijkheid van de aanvraag bevestigt het Participatiefonds of de ondervonden hinder recht geeft op een vergoeding.

Na goedkeuring krijgt u maandelijks de inkomenscompensatievergoeding uitgekeerd. 

Info:
Participatiefonds, de Lignestraat 1 in 1000 Brussel
02 210 87 87
Fax 02 210 87 79
vergoedingen@fonds.org