Inrichting Sportstraat, Pol Gernaeystraat en Vaartstraat

Algemene info

Tip: download het grondplan in bijlage.

Naar aanleiding van het participatieproject omtrent de werken in de Vaartstraat, Sportstraat en Pol Gernaeystraat worden de definitieve plannen voorgesteld.

Omdat de bebouwing in de Vaartstraat werd uitgebreid richting Oostende moet het verkeer eerder vertraagd worden. Hiervoor zal de verkeersdrempel ter hoogte van de Vaartstraat 27 opgebroken en geasfalteerd worden. Op het kruispunt Vaartstraat - Groene Dreef zal een middengeleider voorzien worden met afslagstrook naar de jeugdsite. Hier wordt ook een veilige fietsoversteek voorzien. Er worden ook ribbelstroken voorzien om het verkeer van Oostende ervan bewust te maken dat ze hun snelheid moeten aanpassen. De rijrichting in de Groene Dreef zal gewijzigd worden om de filevorming ter hoogte van het kruispunt Neerhofstraat - Sint-Jans-Gasthuisstraat te verminderen.

Het kruispunt Vaartstraat - Sportstraat wordt ingericht als rotonde. Dit zal zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.

Tussen de rotonde en het verkeersplateau wordt de toplaag afgefreesd en opnieuw aangelegd. Er worden parkeerplaatsen voorzien aan de zijkant van de weg. Het fietspad richting Gistel verhuist naar de Kleine Vaartstraat.

In de Vaartstraat, tussen de Kaaistraat en het verkeersplateau, zal een fietssuggestiestrook aangelegd worden die vanaf het plateau overgaat in het bestaande fietspad richting Oostende. De bushalte in de Vaartstraat (aan de zijde van de parkeerplaatsen) wordt afgeschaft. Hierdoor kunnen de dwarsparkeerplaatsen doorgetrokken worden. Het bestaande plateau wordt aangepast zodat in beide richtingen kan worden doorgereden.

In de Kleine Vaartstraat wordt een fietsstraat voorzien. Deze fietsstraat wordt verbonden met de Kaaistraat via een fietspad dat net voor de bestaande parkeerzone uitkomt. Tussen de fietsstraat en de Pol Gernaeystraat wordt een veilige fietsoversteek voorzien richting kinderopvang en jeugdsite. In de Kleine Vaartstraat zullen we een trottoir en parkeerplaatsen aanleggen.  

In de Pol Gernaeystraat zal niet meer geparkeerd kunnen worden. Er wordt enkel een zoen-en-vroemzone en een keerpunt voorzien.

Met dit project willen we de niet-georganiseerde jeugd ook een plaats geven. Het voetbalveld in de Sportstraat wordt hiervoor volledig aangelegd. Dit terrein zal deels ingericht worden in samenspraak met de Gistelse jongeren. Er zal ook een nieuw terrein aangelegd worden voor KEG Gistel in kunstgras waardoor het hele jaar gespeeld kan worden. Ook hier zullen extra parkeerplaatsen voorzien worden, waarbij het mogelijk is op twee plaatsen in en uit te rijden. 

Op het kruispunt Sportstraat - Zomerloosstraat plannen we een overrijdbare rotonde waarbij het mogelijk is dat de auto rond de rotonde rijdt en het zwaar verkeer over de rotonde.

Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad van juni. Na goedkeuring zal de vergunningsaanvraag ingediend worden. Na het verkrijgen van de vergunning kan het dossier aanbesteed worden. De uitvoering is voorzien voor het najaar 2021.