Inrichting Sportstraat, Pol Gernaeystraat en Vaartstraat

Algemene info

Download in bijlage de slideshow die afgespeeld werd tijdens de infomarkt op 30 juni.

De werken in de Vaartstraat zijn afgewerkt.

Uitvoering & timing

Het stadbestuur heeft studiebureau Jonckheere uit Brugge aangesteld voor de opmaak van het ontwerp (zie onder) voor de inrichting van de Vaartstraat, Sportstraat & Pol Gernaeystraat.

Het college van burgemeester en schepenen verleende de vergunning op 9 november 2021.

Ondertussen werd er ook een aannemer aangesteld om de werken uit te voeren. De aannemer die aangesteld werd is Steenhaut uit Deerlijk.

De start van de werken is vastgelegd op 19 september 2022.

Fases

Het project bestaat uit verschillende fases.

Fase 1a
Vaartstraat tussen Kaaistraat en Gravenbos

Zie visuele voorstelling onderaan deze pagina.

Het verkeer in het eerste deel van de Vaartstraat wordt onderbroken.

Omleiding via:

  • Kanaalstraat en Oostendse baan
  • Keiweg en Oudenburg

De rijrichting in de Groene Dreef wordt omgedraaid voor de bewoners van de wijk Tulpenlaan. In de Zomerloosstraat zal, tussen de Sportstraat en Acacialaan, verkeer in twee richtingen toegelaten zijn.

Bekijk hier het gedetailleerde omleidingsplan.

Fase 1b
Vaartstraat tussen Gravenbos en kampeerautoterrein

Zie visuele voorstelling onderaan deze pagina.

Het verkeer in het tweede deel van de Vaartstraat wordt onderbroken.

Omleiding via:

  • Kanaalstraat en Oostendse baan
  • Keiweg en Oudenburg

In de Zomerloosstraat zal er, tussen de Sportstraat en Acacialaan, slechts éénrichtingsverkeer toegelaten zijn.

De Lijn

De haltes in de Vaartstraat worden niet bediend en niet verplaatst.

Lijn 50

De bus rijdt van de Gistelbrug via de Kanaalstraat en Oostendse baan naar halte stadhuis. De rit van halte stadhuis naar Oostende volgt dezelfde weg.

Lijn 52 richting Brugge

De bus rijdt van Snaaskerke via de Kanaalstraat en Oostendse baan naar halte stadhuis. Vanaf halte stadhuis volgt de bus de normale route.

Lijn 52 richting Oostende

De bus rijdt naar Snaaskerke via de Oostendse baan en Kanaalstraat. Vanaf de Kanaalstraat volgt de bus de normale route.

Ontwerp

Tip: download het grondplan in bijlage.

Naar aanleiding van het participatieproject omtrent de werken in de Vaartstraat, Sportstraat en Pol Gernaeystraat worden de definitieve plannen voorgesteld.

Omdat de bebouwing in de Vaartstraat werd uitgebreid richting Oostende moet het verkeer eerder vertraagd worden. Hiervoor zal de verkeersdrempel ter hoogte van de Vaartstraat 27 opgebroken en geasfalteerd worden. Op het kruispunt Vaartstraat - Groene Dreef zal een middengeleider voorzien worden met afslagstrook naar de jeugdsite. Hier wordt ook een veilige fietsoversteek voorzien. Er worden ook ribbelstroken voorzien om het verkeer van Oostende ervan bewust te maken dat ze hun snelheid moeten aanpassen. De rijrichting in de Groene Dreef zal gewijzigd worden om de filevorming ter hoogte van het kruispunt Neerhofstraat - Sint-Jans-Gasthuisstraat te verminderen.

Het kruispunt Vaartstraat - Sportstraat wordt ingericht als rotonde. Dit zal zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.

Tussen de rotonde en het verkeersplateau wordt de toplaag afgefreesd en opnieuw aangelegd. Er worden parkeerplaatsen voorzien aan de zijkant van de weg. Het fietspad richting Gistel verhuist naar de Kleine Vaartstraat.

In de Vaartstraat, tussen de Kaaistraat en het verkeersplateau, zal een fietssuggestiestrook aangelegd worden die vanaf het plateau overgaat in het bestaande fietspad richting Oostende. De bushalte in de Vaartstraat (aan de zijde van de parkeerplaatsen) wordt afgeschaft. Hierdoor kunnen de dwarsparkeerplaatsen doorgetrokken worden. Het bestaande plateau wordt aangepast zodat in beide richtingen kan worden doorgereden.

In de Kleine Vaartstraat wordt een fietsstraat voorzien. Deze fietsstraat wordt verbonden met de Kaaistraat via een fietspad dat net voor de bestaande parkeerzone uitkomt. Tussen de fietsstraat en de Pol Gernaeystraat wordt een veilige fietsoversteek voorzien richting kinderopvang en jeugdsite. In de Kleine Vaartstraat zullen we een trottoir en parkeerplaatsen aanleggen.  

In de Pol Gernaeystraat zal niet meer geparkeerd kunnen worden. Er wordt enkel een zoen-en-vroemzone en een keerpunt voorzien.

Op het kruispunt Sportstraat - Zomerloosstraat plannen we een overrijdbare rotonde waarbij het mogelijk is dat de auto rond de rotonde rijdt en het zwaar verkeer over de rotonde.