Digipunten

Wat is een digipunt?

Is een plaats waar iedereen met een digitale vraag of nood terecht kan om zijn vraag te stellen aan een e-buddy.

Heel wat kwetsbare burgers (senioren, werkzoekenden, laaggeletterden, mensen in armoede, mensen met een migratieachtergrond …) hebben niet altijd de competenties om volwaardig deel te nemen aan de digitale samenleving.

De e-buddy registreert de vragen en antwoorden om opleidingsnoden te leren kennen.

De e-buddy legt ook de nood aan ICT-materiaal vast.

Waar en wanneer?

Elke donderdagvoormiddag terecht in het Sociaal Huis (Bruidstraat 1)

Elke donderdagnamiddag in de Zonnewijzer (Bruidstraat 9).