Digipunten

Wat is een digipunt?

Is een plaats waar iedereen met een digitale vraag of nood terecht kan om zijn vraag te stellen aan een e-buddy.

Heel wat kwetsbare burgers (senioren, werkzoekenden, laaggeletterden, mensen in armoede, mensen met een migratieachtergrond …) hebben niet altijd de competenties om volwaardig deel te nemen aan de digitale samenleving.

De e-buddy registreert de vragen en antwoorden om opleidingsnoden te leren kennen.

De e-buddy legt ook de nood aan ICT-materiaal vast.

Waar en wanneer?

Elke donderdagvoormiddag terecht in het Sociaal Huis (Bruidstraat 1)

Elke donderdagnamiddag in de Zonnewijzer (Bruidstraat 9).

Elke tweede donderdagvoormiddag van de maand is er ook een e-buddy aanwezig in het Huis van het Kind.