Invoering zone 30 Manitobalaan

In de Manitobalaan werd een zone 30 ingevoerd. In deze straat rijdt veel zwaar verkeer. Op deze manier wil het bestuur de verkeersveiligheid verhogen in de straat en de geluidoverlast beperken.

Het bestuur heeft ook een vergunningsaanvraag ingediend bij de Provincie om een uitwijkstrook te mogen aanleggen in de berm. Deze uitwijkstrook moet het kruisen tussen vrachtwagens en personenwagen vergemakkelijken.

Gepubliceerd op woensdag 22 februari 2023 16.19 u.