Kandidaten gezocht voor welzijnsraad

Een welzijnsraad heeft als doel het welzijnsbeleid in al zijn aspecten te bevorderen en dit in het belang van alle Gistelnaren, met bijzondere aandacht voor de kansarme en hulpbehoevende inwoners, ouderen, nieuwkomers en eenzamen.

Met de oprichting van deze welzijnsraad wenst het bestuur advies te ontvangen op medisch, sociaal, psychisch, maatschappelijk en zelfs op materieel vlak. De welzijnsraad helpt om initiatieven omtrent gezondheid, preventie, toegankelijkheid en welzijn te stimuleren en te organiseren.

We zoeken tien geëngageerde afgevaardigden van welzijnsverenigingen, organisaties of professionelen en twee geïnteresseerde burgers die zich samen met het bestuur willen inzetten om mee te werken aan het welzijnsbeleid.

Wat wordt er van u verwacht als u deelneemt aan de welzijnsraad?

  • U hebt een brede kijk op algemeen welzijn en van bepaalde doelgroepen in het bijzonder (kansarme en hulpbehoevende inwoners, ouderen, nieuwkomers en eenzamen). U wilt hierover graag met een open en creatieve geest mee nadenken en advies verlenen aan het bestuur.
  • U bent bereid om ons te helpen om initiatieven i.v.m. gezondheid, toegankelijkheid en welzijn te organiseren.
  • U bent ervan overtuigd dat welzijnspromotie één van de belangrijkste taken is van het bestuur.
  • U kunt u vrijmaken voor een drietal vergaderingen per jaar.

Bent u een gedreven inwoner of afgevaardigde van een welzijnsvereniging die zich hiervoor wenst in te zetten en te engageren, dan kunt u u kandidaat stellen via het onderstaande formulier. U kunt dit terugbezorgen aan Anja Vroomen via anja.vroomen@gistel.be of aan De Zonnewijzer, Bruidstraat 9, 8470 Gistel.

Gepubliceerd op vrijdag 7 februari 2020 14.26 u.