Kids ID

Vraag tijdig je Kids-ID aan

De kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. De Kids-ID is niet verplicht en dient u zelf voor uw kinderen aan te vragen bij de bevolkingsdienst van uw gemeente.

Met een Kids-ID kunnen kinderen jonger dan 12 jaar ook reizen binnen de Europese Unie en enkele andere landen. In sommige landen moet het kind begeleid worden door een ouder of voogd of beschikken over een ouderlijke toestemming (Meer info: https://diplomatie.belgium.be/nl).

De levertijd van een Kids-ID bedraagt 3 weken. Vraag de kaart dus op tijd aan bij uw gemeente.

Om een Kids-ID aan te vragen bij uw gemeente, moet u:

  • het ouderlijk gezag hebben over het kind;
  • samen met het kind naar de gemeente gaan voor de aanvraag;
  • een pasfoto van het kind bijhebben.

    In Gistel is de prijs voor een gewone procedure, levertijd 2 à 3 weken: € 8
  • Een spoedprocedure dringend, aanvraag vóór 15 uur in de gemeente, levertijd 2 werkdagen: €100
  • Een spoedprocedure zeer dringend, aanvraag vóór 15 uur in de gemeente, levertijd de volgende werkdag: €145
  • Een spoedprocedure dringend vanaf het tweede kind, aanvraag vóór 15 uur in de gemeente, levertijd 2 werkdagen: €70

 

Kids-ID behoort het kind toe

Een Kids-ID is een identiteitsdocument dat aan het kind toebehoort. Het kind is de houder van het document. Zoals andere officiële documenten, moet de Kids-ID het kind van de ene naar de andere ouder volgen. De ouder die de Kids-ID heeft aangevraagd, heeft niet het recht om dit document bij zich te houden.

Deze onderrichtingen zijn raadpleegbaar op de website van het Rijksregister ("Identiteitsdocumenten" – "Kids-ID" – "Reglementering" –"Onderrichtingen").

Gerelateerde producten

Gepubliceerd op woensdag 5 juni 2019 15.24 u.