Klusjeshulp aan huis

De Zonnewijzer werkt samen met Footstep vzw voor het opnemen van de gevraagde klusjes.

Inwoners van Gistel die ouder zijn dan 65 jaar én die zelf niet meer kunnen instaan voor kleine herstellings- of onderhoudswerken in en rond het huis, kunnen een klusje laten uitvoeren door Footstep vzw, tenzij uitzondering via een medisch attest wordt toegestaan.

Footstep vzw rekent € 22,39 / uur, inclusief BTW aan voor:

  • Uitvoering van de taken en opdrachten (all-in: werk, verplaatsingsonkosten, gereedschap, verzekering).
  • Exclusief materiaal en vervoer naar containerpark.

Mocht u nu al verdere informatie of vragen hebben, kan u contact opnemen met het onthaal van de Zonnewijzer.

 

Contact opnemen met Footstep vzw?

FOOTSTEP vzw / 360° GROEN
Brugge

Tel.: 050 44 02 65 - Decoster Peter-Jan

Maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

GSM : 0485 36 60 82 - Dusselier Bart

Email : info@360groen.be

 

Voorwaarden

Nieuw is dat het Sociaal Huis een thuiszorgpremie klusjes geeft mits voldaan wordt aan bijkomende elementen:

  • Behoren tot de hierboven vermelde doelgroep.
  • Het klusje werd uitgevoerd door Footstep vzw (voorleggen van de factuur en het betaalbewijs).
  • Het klusje komt voor in de lijst erkende klusjes voor de thuiszorgpremie klusjes (zie volgende bladzijde).
  • Het maximum inkomen overschrijdt niet een bepaald bedrag. Het inkomen moet kenbaar gemaakt worden.

Meer info

Thuiszorgpremie klusjes

Erkende klusjes

Klusjes in huis:

Valpreventie en woningaanpassingen
Vloerbekleding aanpassen, bed verhogen, meubels verplaatsen, handgrepen plaatsen, rookdetectors monteren

Sanitair
Lekkende kranen, verstoppingen, nieuwe WC bril

Herstellingen
Slepende deuren, nieuwe klink of slot, rolluiklinten vervangen

Elektriciteit
Lampen vervangen, vastzetten schakelaars en stopcontacten

 

Klusjes buitenshuis:

Valpreventie
Veilig maken van de toegankelijkheid van de woning

Tuinonderhoud (max. 400 m²)
Eenvoudig snoeiwerk, gras maaien, onkruid wieden, kleine hagen scheren

Herstellingen
Slepende voordeuren, nieuwe klink of slot, deurbel herstellen

En verder
Materiaal naar containerpark brengen, sneeuwruimen