Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

 

Het stadsbestuur organiseert regelmatig een lokaal overleg tussen alle diensten uit Gistel, die betrokken zijn bij de organisatie van buitenschoolse en andere kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar.

De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang zijn zowel de onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst van KAV, als de zelfstandige onthaalouders, de speelpleinwerking, de sportinitiatieven, de scholen die een voor -of naschoolse opvang organiseren en het Initiatief Buitenschoolse Opvang De Zonnebloem.

Het Lokaal Overleg Gistel bestaat uit een stuurgroep en een algemene vergadering.

Opdracht

• Een jaarlijkse verslaggeving van de lokale opvangsituatie in Gistel
• Opmaak van een lokaal beleidsplan kinderopvang voor een periode van drie jaar

• Zoeken van passende oplossingen voor de noden aan kinderopvang
• Informeren aan de ouders over het opvangaanbod

Contactpersonen

Voorzitter

Willems Bea

Kerkstraat 20a | 8470 Gistel
T 059 27 41 46
E bea.willems@skynet.be

Secretaris

Dasseville Karlien

Pol Gernaeystraat 2 | 8470 Gistel
T 059 80 25 19
E karlien.dasseville@ocmwgistel.be