Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het stadsbestuur organiseert regelmatig een lokaal overleg tussen alle diensten uit Gistel, die betrokken zijn bij de organisatie van buitenschoolse en andere kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar.
 
De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang zijn zowel de onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst van KAV, als de zelfstandige onthaalouders, de speelpleinwerking, de sportinitiatieven, de scholen die een voor -of naschoolse opvang organiseren en het Initiatief Buitenschoolse Opvang De Zonnebloem.

Het Lokaal Overleg Gistel bestaat uit een stuurgroep en een algemene vergadering.

Opdracht

• Een jaarlijkse verslaggeving van de lokale opvangsituatie in Gistel
• Opmaak van een lokaal beleidsplan kinderopvang voor een periode van drie jaar

• Zoeken van passende oplossingen voor de noden aan kinderopvang
• Informeren aan de ouders over het opvangaanbod

Contactpersonen

Voorzitter

Ben Van Quaethem
0474 88 30 60
ben.vanquaethem@hotmail.com

Secretaris

Joke Janssens

Pol Gernaeystraat 2 | 8470 Gistel
0471 30 27 83
huisvanhetkind@gistel.be