Maak vanaf nu online je afspraak bij de dienst burgerzaken

Je kunt vanaf nu zelf online een afspraak maken bij de dienst burgerzaken. Via de gemeentelijke website kies je een datum en uur waarop je wilt langskomen. Voor heel wat af te halen producten en documenten kun je nog altijd zonder afspraak terecht bij het nieuw ingevoerde snelloket.

Sinds de corona-pandemie kon je enkel nog op afspraak terecht bij de dienst burgerzaken. Een afspraak maken, verliep via mail of telefoon. Maar vanaf nu kan je zelf online een afspraak maken op een moment dat voor jou past.

Klik hier om een afspraak te maken!

De werkwijze is zeer eenvoudig. Je kiest waarvoor je wilt langskomen en krijgt meteen het eerstvolgende moment om langs te komen voorgesteld. Past dit moment niet, dan heb je de mogelijkheid om zelf een dag en uur vast te leggen. Bij het maken van een afspraak verneem je meteen wat je eventueel moet meebrengen, zodat je nooit tevergeefs moet terugkeren.

Inwoners die de digitale weg nog niet hebben gevonden, helpen we natuurlijk nog steeds graag telefonisch verder op het nummer 059 27 02 12.

In een latere fase zullen nog meer diensten het digitaal afsprakensysteem in gebruik nemen.

Ken jij het snelloket al?

Bij het recent geopende snelloket van de dienst burgerzaken kun je (zonder afspraak) heel wat documenten en attesten afhalen. Zo kun je er terecht voor attesten, het afhalen van je identiteitskaarten en het aanvragen van PIN- en PUK-codes.

Wat is het verschil met de onthaalbalie? De onthaalbalie is het algemeen infopunt van het administratief centrum voor bijvoorbeeld het aankopen van vuilniszakken of Gistelbonnen.

Gepubliceerd op vrijdag 24 september 2021 15.52 u.