Maatregelen n.a.v. het coronavirus op dienstniveau

Update: 26 mei - 17 uur (nieuwe items in het blauw)

Wij bereiden ons volop voor op een geleidelijke heropstart (voldoende plexiglas, ontsmettingsgel ...). De loketten zijn op dit moment nog gesloten, maar stad Gistel blijft wel telefonisch, per email én op afspraak bereikbaar. Raadpleeg hiervoor deze pagina.

Lokale economie

 • De maandag- en boerenmarkt starten terug op op maandag 18 mei. Klik hier voor meer informatie.

 • Afhaalmogelijkheden
  • Afhalen en leveren van voedsel blijft mogelijk. Om wachtrijen te verkorten, wordt aangeraden vooraf te bestellen.
  • Sommige restaurants voorzien afhaal.
   Raadpleeg deze pagina om de thuislevering en afhaalmogelijkheden van Gistelse handelaars te weten.

Vrije tijd - evenementen

 • Alle socio-culturele evenementen worden afgeschaft. Wil je weten wat er gebeurt met jouw evenement? Raadpleeg de verenigingengids, de website of social media van jouw vereniging.
 • Alle gemeentelijke evenementen en evenementen op openbaar domein zijn afgeschaft t.e.m. eind juni. Massa-evenementen zijn verboden tot eind augustus. De Dolle Dagen, Vlaanderen Feest en de Godelieveprocessie zullen dus niet doorgaan.

Kinderopvang

 • IBO de Zonnebloem voorziet in voor- en naschoolse opvang.

Jeugd 

 • Alle activiteiten van jeugdbewegingen moeten opgeschort worden. Jeugdsite ‘Torp en alle jeugdhuizen zijn gesloten.
 • Studeren in groep kan in de sporthal. Klik hier voor alle info.

 • Alle buitenspeeltuinen op openbaar domein zijn terug toegankelijk vanaf woensdag 27 mei voor maximum 20 kinderen.
  Binnenspeeltuinen blijven voorlopig gesloten.

Gemeenteschool de Horizon

 • De lessen voor het 1ste, 2e en 6e leerjaar worden hernomen op 18 mei.
 • Geen busvervoer.

Sociaal Huis & LDC de Zonnewijzer

 • De loketten zijn gesloten en alle activiteiten worden opgeschort. Het LDC is (voorlopig) gesloten t.e.m. 7 juni.
 • Raadpleeg deze pagina om de mogelijkheden tot thuislevering van boodschappen te weten.
 • De maaltijden aan huis van leverancier Munchenhof blijven gegarandeerd. Wil jij ook een maaltijd aan huis ontvangen? Stuur dan een mail naar administratie@munchenhof.be of bel naar 057 48 83 13 

Burgerzaken

 • De loketten zijn gesloten, aanvragen kunnen enkel via het e-loket, telefoon (059 27 02 00) of e-mail (burgerzaken@gistel.be). We werken wel nog op afspraak.
 • Bij een huwelijk mogen maximum 20 personen (enkel familie) aanwezig zijn.

  Het trouwfeest dat voor familie en vrienden gepland stond moet uitgesteld worden. Koppels die hun huwelijk annuleren, krijgen het geld dat ze betaald hebben terug.

 • Bij begrafenissen mogen maximum 30 personen aanwezig zijn.

 • Belastingaangifte
  Hebt u hulp nodig om uw aangifte in te vullen? De FOD financiën zal enkel telefonisch bereikbaar zijn. Alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften zijn dus geannuleerd.
  Als u uw aangifte wilt laten invullen, vragen we u om te wachten tot u die ontvangen hebt. U kunt vervolgens bellen naar het nummer dat op de envelop staat. U krijgt dan een afspraak om uw aangifte te laten invullen per telefoon.
  Na het invullen per telefoon, ontvangt u vervolgens per post een document met de meegedeelde gegevens. U moet dat document ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening van uw aangifte ook kunnen afronden via MyMinfin (Tax-on-web). 

  Meer info: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/uw-belastingaangifte-2020 

Bibliotheek

 • De bib opent terug haar deuren op maandag 25 mei. Uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen. Meer info op de Facebookpagina van de bib.

Containerpark

 • Vanaf 11 mei hanteren we opnieuw de normale werking en openingsuren. We zijn dus opnieuw dicht op woensdag- en donderdagvoormiddag. We blijven wel een beperkt aantal voertuigen toelaten.
 • De betaalautomaten worden op regelmatige basis ontsmet. We vragen de gebruikers om zelf een schop of dergelijke mee te brengen. 

Omgeving

 • De Vlaamse regering besloot dat bijkomende termijnverlengingen voor procedures rond omgevingsvergunningen niet noodzakelijk zijn.

  Dit betekent dat:

  • De openbare onderzoeken over omgevingsvergunningen en plannen hervat of opgestart kunnen worden na 24 april 2020.
  • Beslissingstermijnen voor vergunningsaanvragen, ingediend na 24 april, niet wordt verlengd.
  • De mogelijkheid om administratief beroep in te stellen tegen vergunningsbeslissingen in eerste aanleg opnieuw terugvalt op 30 dagen. Dit geldt voor vergunningsbeslissingen genomen na 24 april.
  • Er van een vergunning, verleend na 24 april 2020, gebruik mag worden gemaakt vanaf de 35ste dag na de eerste dag van de aanplakking, tenzij een schorsend administratief beroep werd ingesteld.

  De dienstverlening van lokale besturen behoort tot de essentiële dienstverlening wat onder meer betekent dat burgers zich mogen verplaatsen naar het gemeentehuis voor inzage in de documenten. Indien u een dossier wenst in te kijken naar aanleiding van een openbaar onderzoek of omdat u werd aangeschreven in het kader van een onderzoek naar scheidingsmuren, dan kan dat bij de gemeentelijke dienst omgeving.

  De maatregelen met betrekking tot de coronacrisis leiden ertoe dat de gebruikelijke terinzagelegging met de nodige voorzichtigheid dient te gebeuren. U kunt een dossier inkijken enkel op afspraak. Op die manier kan de dienst omgeving de nodige voorbereidingen treffen met betrekking tot social distance-regels en kunnen de nodige hygiënische maatregelen getroffen worden.

Infrastructuur - mobiliteit & verkeer

 • De controles op de blauwe zone worden terug opgestart vanaf maandag 11 mei.

Milieu - ophaling van afval

 • Er wordt geen ophaling gedaan van textiel (ook de kledingcontainers worden niet meer geledigd), snoeihout en grofvuil. 
 • De ophaling van restafval, PMD en karton blijft plaatsvinden.
  Let wel op de volgende zaken:
  • ! Papieren zakdoekjes horen bij het restafval niet bij papier-karton !
  • Sluit afvalzakken volledig af zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is.
  • Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.
  • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of afvalcontainer met het deksel dicht.
  • Besmette mensen vragen we om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.
 • KMO's kunnen afvalzakken kopen aan het onthaal in het AC. Dit kan enkel op afspraak via 059 27 02 00. Breng ook zeker uw badge mee! Op basis hiervan wordt de factuur opgemaakt.
 • De glasbollen worden verder geledigd. 
 • Merk jij tijdens het wandelen, fietsen of joggen sluikstort of zwerfvuil op, gelieve dit te melden aan de milieudienst via milieu@gistel.be of 059 27 02 20.

Sport & cultuur

 • Zwembad, evenementenhal en sporthal zijn (voorlopig) gesloten t.e.m. 8 juni.

Andere gemeentelijke infrastructuur:

 • Alle loketten zijn gesloten (enkel op afspraak).
 • Geen zitdagen van de burgemeester en schepenen (enkel op afspraak).
 • Ontmoetingscentra zijn gesloten.
 • Stedelijke werkplaats blijft open.

Zorg intussen goed voor jezelf en de mensen in jouw omgeving.

De situatie zal verder dag per dag door de diensten worden opgevolgd in functie van de berichtgeving van de hogere overheden.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel dan het nummer 0800 14 689 (Gezondheid en Openbare Orde) 0800 12 033 (FOD Economie) of contacteer onze noodplanningscoördinator Ilse Halewyck noodplanning@gistel.be


Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 17.09 u.