Maatregelen n.a.v. het coronavirus op dienstniveau

Onze loketten blijven open maar enkel op afspraak. De zitdagen van de burgemeester en schepenen blijven plaatsvinden, maar enkel op afspraak. Wij nemen hierbij de nodige veiligheidsmaatregelen in acht (voldoende plexiglas, mondmaskers, handgel ...). Raadpleeg deze pagina voor specifieke contactgegevens.

Kinderopvang en speelpleinwerking 

 • IBO de Zonnebloem voorziet in voor- en naschoolse opvang.

Sociaal Huis & LDC de Zonnewijzer

 • Het restaurant en de cafetaria van lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer zijn opnieuw gesloten.
 • Beide diensten werken enkel op afspraak!
 • Raadpleeg deze pagina om de mogelijkheden tot thuislevering van boodschappen te weten.
 • De maaltijden aan huis van leverancier Munchenhof blijven gegarandeerd. Wil jij ook een maaltijd aan huis ontvangen? Stuur dan een mail naar administratie@munchenhof.be of bel naar 057 48 83 13 
 • Het Sociaal Huis zet extra hard in op de lokale contact tracing.

Bibliotheek

 • De bibliotheek is open. Maar je kunt ook nog altijd pakketjes reserveren (principe van Collect & Books). Vraag je pakket aan via bibliotheek@gistel.be
 • Meer info op de Facebookpagina van de bib.

Burgerzaken

 • De loketten zijn open maar enkel op afspraak (maak jouw afspraak via het nummer 059 27 02 00 of e-mail burgerzaken@gistel.be).
 • Aanvragen kunnen ook nog altijd via het thuisloket.

 • Huwelijken mogen plaatsvinden met max. vijftien personen. Kinderen tot en met twaalf jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand tellen niet mee. Er is geen receptie achteraf.

 • Op begrafenissen mogen 50 mensen aanwezig zijn. Recepties na een begrafenis worden verboden.

 • Wat moet je doen als je terugkomt van een verblijf in het buitenland? Lees het hier na.

Omgeving

 • Indien je een dossier wenst in te kijken naar aanleiding van een openbaar onderzoek of omdat je werd aangeschreven in het kader van een onderzoek naar scheidingsmuren, dan kan dat bij de gemeentelijke dienst omgeving.

  Je kunt een dossier inkijken enkel op afspraak. 

 • Woonpunt herstart zijn dienstverlening (op afspraak!) op het gelijkvloers van het AC.

Milieu - ophaling van afval

 • De ophaling van restafval, PMD en karton blijft plaatsvinden.
  Let wel op de volgende zaken:
  • ! Papieren zakdoekjes horen bij het restafval niet bij papier-karton !
  • Sluit afvalzakken volledig af zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is.
  • Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.
  • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of afvalcontainer met het deksel dicht.
  • Besmette mensen vragen we om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.
 • KMO's kunnen afvalzakken kopen aan het onthaal in het AC. Dit kan enkel op afspraak via 059 27 02 00. Breng ook zeker jouw badge mee! Op basis hiervan wordt de factuur opgemaakt. 
 • Merk jij tijdens het wandelen, fietsen of joggen sluikstort of zwerfvuil op, gelieve dit te melden aan de milieudienst via milieu@gistel.be of 059 27 02 20.

Containerpark

 • Het containerpark blijft open. We blijven wel een beperkt aantal voertuigen toelaten.
 • De betaalautomaten worden op regelmatige basis ontsmet. We vragen de gebruikers om zelf een schop of dergelijke mee te brengen. 
 • Je kunt opnieuw asbestcement aanvoeren naar het containerpark.

Dienst sport, cultuur en toerisme

 • Sportactiviteiten in clubverband zijn opnieuw toegelaten voor kinderen onder de 12 jaar.
 • Het zwembad heropent zijn deuren op maandag 4 januari. Klik hier voor meer info.
 • Het kampeerautoterrein blijft geopend.

Vrije tijd - evenementen

 • Publieke evenementen kunnen niet plaatsvinden.
 • Wil je weten wat er gebeurt met jouw evenement? Raadpleeg de verenigingengids, de website of social media van jouw vereniging.

Andere gemeentelijke infrastructuur:

 • Geen zitdagen van de burgemeester en schepenen (enkel op afspraak).
 • Ontmoetingscentra zijn gesloten.
 • Stedelijke werkplaats blijft open.

De situatie zal verder dag per dag door de diensten worden opgevolgd in functie van de berichtgeving van de hogere overheden.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel dan het nummer 0800 14 689 (Gezondheid en Openbare Orde) 0800 12 033 (FOD Economie) of contacteer onze noodplanningscoördinator Ilse Halewyck noodplanning@gistel.be


Gepubliceerd op zaterdag 31 oktober 2020 0 u.