Maatregelen n.a.v. het coronavirus op dienstniveau

Update: 2 september - 15 uur (nieuwe items in het blauw)

Onze loketten zijn opnieuw geopend maar enkel op afspraak. Wij nemen hierbij de nodige veiligheidsmaatregelen in acht (voldoende plexiglas, handgel ...). Raadpleeg deze pagina voor specifieke contactgegevens.

Kinderopvang en speelpleinwerking 

 • IBO de Zonnebloem voorziet in voor- en naschoolse opvang.

Sociaal Huis & LDC de Zonnewijzer

 • Het lokaal dienstencentrum (LDC) de Zonnewijzer is opnieuw gestart met een groepsaanbod in open lucht (wandelen, fietsen ...).
 • Het restaurant en de cafetaria van lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer zijn opnieuw geopend. Iedereen kan er elke werkdag terecht van 12 tot 17 uur om een maaltijd/drankje te nuttigen en/of de krant te lezen. Onze deuren staan eindelijk terug open voor een gezellige (na)middag met mensen die je lang niet meer zag. En op ons ruim terras is het lekker genieten van het zonnetje.
 • Raadpleeg deze pagina om de mogelijkheden tot thuislevering van boodschappen te weten.
 • De maaltijden aan huis van leverancier Munchenhof blijven gegarandeerd. Wil jij ook een maaltijd aan huis ontvangen? Stuur dan een mail naar administratie@munchenhof.be of bel naar 057 48 83 13 

Bibliotheek

 • De bib is terug open, uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen (zie afbeelding hiernaast). 
 • Het is mogelijk om een leesplaats of internetpc te reserveren (max. vier personen). Wij vragen iedere bezoeker om een mondmasker te dragen in de leeszaal.
 • Meer info op de Facebookpagina van de bib.

Burgerzaken

 • Wat moet u doen als u terugkomt van een verblijf in het buitenland? Lees het hier na.

 • De loketten zijn open maar enkel op afspraak (maak jouw afspraak via het nummer 059 27 02 00 of e-mail burgerzaken@gistel.be). Aanvragen kunnen ook nog altijd via het e-loket.
 • Bij een huwelijk mogen maximum 30 personen (enkel familie) aanwezig zijn.
  Het trouwfeest dat voor familie en vrienden gepland stond, moet uitgesteld worden. Koppels die hun huwelijk annuleren, krijgen het geld dat ze betaald hebben terug.
 • Bij begrafenissen mogen maximum 100 personen aanwezig zijn.

Omgeving

 • De Vlaamse regering besloot dat bijkomende termijnverlengingen voor procedures rond omgevingsvergunningen niet noodzakelijk zijn.

  Indien u een dossier wenst in te kijken naar aanleiding van een openbaar onderzoek of omdat u werd aangeschreven in het kader van een onderzoek naar scheidingsmuren, dan kan dat bij de gemeentelijke dienst omgeving.

  De maatregelen met betrekking tot de coronacrisis leiden ertoe dat de gebruikelijke terinzagelegging met de nodige voorzichtigheid dient te gebeuren. U kunt een dossier inkijken enkel op afspraak. Op die manier kan de dienst omgeving de nodige voorbereidingen treffen met betrekking tot social distance-regels en kunnen de nodige hygiënische maatregelen getroffen worden.

 • Woonpunt herstart zijn dienstverlening (op afspraak!) op het gelijkvloers van het AC.

Milieu - ophaling van afval

 • De ophaling van restafval, PMD en karton blijft plaatsvinden.
  Let wel op de volgende zaken:
  • ! Papieren zakdoekjes horen bij het restafval niet bij papier-karton !
  • Sluit afvalzakken volledig af zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is.
  • Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.
  • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of afvalcontainer met het deksel dicht.
  • Besmette mensen vragen we om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.
 • KMO's kunnen afvalzakken kopen aan het onthaal in het AC. Dit kan enkel op afspraak via 059 27 02 00. Breng ook zeker uw badge mee! Op basis hiervan wordt de factuur opgemaakt.
 • De glasbollen worden verder geledigd. 
 • Merk jij tijdens het wandelen, fietsen of joggen sluikstort of zwerfvuil op, gelieve dit te melden aan de milieudienst via milieu@gistel.be of 059 27 02 20.

Containerpark

 • Wij hanteren terug de normale openingsuren. We blijven wel een beperkt aantal voertuigen toelaten.
 • De betaalautomaten worden op regelmatige basis ontsmet. We vragen de gebruikers om zelf een schop of dergelijke mee te brengen. 
 • Je kunt opnieuw asbestcement aanvoeren naar het containerpark.

Dienst sport, cultuur en toerisme

 • De sporthal, kleine sporthal en squashzaal zijn terug geopend.
 • De mogelijkheid om gemeentelijke terreinen te reserveren om buiten te sporten, blijft. 
 • Het zwembad heropent op 31 augustus zijn deuren, maar enkel voor scholen en verenigingen. Op 9 september wordt publiek opnieuw toegelaten. Klik hier voor meer info

 • Het kampeerautoterrein is terug geopend.

Vrije tijd - evenementen

 • Elke organisator van een evenement dient het COVID Event Risk Model in te vullen: https://www.covideventriskmodel.be/ Dit dynamische adviesmodel laat toe om je evenement te testen op potentiële COVID-19-veiligheidsrisico's.

 • Wil je weten wat er gebeurt met jouw evenement? Raadpleeg de verenigingengids, de website of social media van jouw vereniging.
 • Massa-evenementen zijn verboden.

Andere gemeentelijke infrastructuur:

 • Geen zitdagen van de burgemeester en schepenen (enkel op afspraak).
 • Ontmoetingscentra kunnen terug gebruikt worden voor vergaderingen tot 20 personen met de noodzakelijke afstand en hygiënemaatregelen.
 • Stedelijke werkplaats blijft open.

De situatie zal verder dag per dag door de diensten worden opgevolgd in functie van de berichtgeving van de hogere overheden.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel dan het nummer 0800 14 689 (Gezondheid en Openbare Orde) 0800 12 033 (FOD Economie) of contacteer onze noodplanningscoördinator Ilse Halewyck noodplanning@gistel.be


Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 17.09 u.