Mantelzorgpremie

Gistel ondersteunt de mantelzorger

Gistel stimuleert door middel van een mantelzorgpremie het thuis wonen van zorgbehoevenden. Zo krijgen mantelzorgers voluit de ondersteuning die ze verdienen voor de vrijwillige zorg die ze verlenen aan zorgbehoevende Gistelnaars.

Gistel erkent het belang van mantelzorg als aanvullende zorg naast de professionele hulpverlening en de thuiszorg, die toelaat dat zorgbehoevenden zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook erkent Gistel het belang van de intensieve ouderlijke zorg voor mindervalide kinderen en erkent de ouder, of de ermee gelijkgestelde persoon, van een gehandicapt kind als mantelzorger.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie dienen volgende documenten bezorgd te worden:

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Bewijs zorgbehoefte zorgbehoevende, zijnde:

Het ‘Algemeen attest’ van de FOD Sociale Zekerheid dat afgeleverd wordt na een aanvraag van een integratietegemoetkoming of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en voor zover er op dit attest een toekenning is van minstens 12 punten (categorie 3)

Het bewijs zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (mantelzorgpremie zorgkas)

  • Het ‘Algemeen attest’ van de FOD Sociale Zekerheid waarop vermeld staat dat de
  • minderjarige zorgbehoevende 4 punten of meer behaalt in pijler 1, of getroffen is door een ongeschiktheid van ten minste 66%.
  • Het bewijs registratie mantelzorger verkrijgen via het ziekenfonds of de zorgkas

De mantelzorger kan ieder moment van het jaar deze premie aanvragen in de Zonnewijzer.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag wordt ingediend in De Zonnewijzer, Bruidstraat 9, Gistel en dit aan de hand van de daartoe bestemde formulieren.

Meer info

#Dahadikeffenodig: draag mee zorg voor onze mantelzorgers

Maar liefst één op drie Vlamingen is mantelzorger: iemand die de zorg op zich neemt van een familielid, vriend of gewoon een buur.Je kan hun zware taak niet veranderen, maar je kan ze wel verlichten. Met extra flexibiliteit en begrip. Of gewoon met een goed gesprek. Draag mee zorg voor onze mantelzorgers, zodat ze even kunnen uitblazen en #dahadikeffenodig kunnen zeggen.