Mantelzorgpremie

Gistel ondersteunt de mantelzorger

Gistel stimuleert door middel van een mantelzorgpremie het thuis wonen van zorgbehoevenden. Zo krijgen mantelzorgers voluit de ondersteuning die ze verdienen voor de vrijwillige zorg die ze verlenen aan zorgbehoevende Gistelnaars.

Gistel erkent het belang van mantelzorg als aanvullende zorg naast de professionele hulpverlening en de thuiszorg, die toelaat dat zorgbehoevenden zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook erkent Gistel het belang van de intensieve ouderlijke zorg voor mindervalide kinderen en erkent de ouder, of de ermee gelijkgestelde persoon, van een gehandicapt kind als mantelzorger.

Budgettair is een bedrag van € 80.000 opgenomen in het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025. De betaling aan de mantelzorger gebeurt semestrieel. Het bedrag van (2 x) € 40.000 is een plafondbedrag. Binnen dit budget kan de mantelzorger vanaf 1 januari 2020 een premie aanvragen voor een bedrag van maximum € 30 per maand.

Voor wie ?

Via het uitgebreide reglement zullen meer mensen een mantelzorgpremie kunnen aanvragen en zal het ook administratief eenvoudiger worden om zo’n premie aan te vragen. Zo kunnen zorgbehoevenden die in een serviceflat, assistentiewoning of het woonproject De Bezaan wonen nu ook een mantelzorgpremie aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen als mantelzorger moet je je als mantelzorger laten registreren bij jouw mutualiteit. De mantelzorger kan ieder moment van het jaar deze premie aanvragen in de Zonnewijzer. De aanvraag moet ook ieder jaar hernieuwd worden.

Hoe aanvragen ?

Een aanvraag voor de mantelzorgpremie kan ieder moment van het jaar, door de mantelzorger ingediend worden.

De aanvraag wordt ingediend in De Zonnewijzer, Bruidstraat 9, Gistel en dit aan de hand van de daartoe bestemde formulieren:

  • Het aanvraagformulier dat door de mantelzorger en de zorgbehoevende (of zijn vertegenwoordiger) en eventueel ook door de medemantelzorgers werd ondertekend. 
  • Het document registratie mantelzorger
  • De nodige bewijzen die aantonen dat de betrokken zorgbehoevende persoon aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

Een maatschappelijk werker kan op huisbezoek komen bij de zorgbehoevende persoon in het bijzijn van de mantelzorger.

De toekenning van de mantelzorgpremie gebeurt semestrieel door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Het recht op de mantelzorgpremie valt samen met de datum van het toekenningsbesluit van het BCSD.