MER Green Supply

Het tuincentrum Green Supply is gesitueerd in de Moerdijkstraat 17, 8470 Gistel. Dit bedrijf heeft in het kader van een aanvraag voor een planologisch attest, advies gevraagd aan de dienst MER (Milieu Effecten Rapportage). De dienst MER heeft geoordeeld dat het beoogde plan geen aanzienlijke negatieve milieugevolgen heeft en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Alle documenten rond deze beslissing zijn te vinden op de website van de dienst MER, meer bepaald: www.mervlaanderen.be. U kunt deze documenten ook downloaden via https://www.lne.be/mer-dossierdatabank met ingave van dossiernummer SCRPL19013. U kunt deze documenten ook komen raadplegen in het administratief centrum, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel op de eerste verdieping bij de dienst omgeving elke werkdag van 9 tot 11 tot 11.30 uur en dit van 1 tot 31 oktober.