RUP Zevekote

Aankondiging publieke raadpleging RUP Zevekote

Het college van burgemeester en schepenen van stad Gistel brengt, overeenkomstig de bepalingen in het VCRO, ter kennis aan de bevolking dat de startnota en de procesnota van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Zevekote te raadplegen zijn.

Het stadsbestuur van Gistel wenst met dit RUP uitwerking te geven aan het masterplan Zevekote dat werd opgemaakt binnen het programma ‘DNA van het Dorp’. Dit programma werd in kader van het Dorpenbeleid 2020-2025 door de provincie West-Vlaanderen gelanceerd.

De documenten (start– en procesnota) zijn ter inzage:

  • Via deze linken
  • In het administratief centrum, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel (op afspraak)

Het participatiemoment vond plaats op zaterdag 22 april 2023. Het verslag kunt u in bijlage raadplegen.

Gepubliceerd op maandag 5 juni 2023 8.30 u.