Milieuzorg Op School (MOS)

OVER MOS

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. Stad Gistel werkt samen met MOS-Vlaanderen om ervoor te zorgen dat de Gistelse scholen een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving zijn. Zo zetten de leerkrachten en onze MOS Rangers in op activiteiten en lesmomenten waarbij de kinderen op een speelse manier leren wat de natuur te bieden heeft en dat milieu niet saai hoeft te zijn.

Via MOS zetten we o.a. in op biodiversiteit, bewust verbruiken, duurzame voeding, klimaat, energie, mobiliteit, vergroening, water…

Scholen kunnen met de klas een bezoek brengen aan het recyclagepark van Gistel, de bijenhal ter hoogte van de Molensite, de Molen zelf, de waterzuiveringsinstallatie aan de Molensite…

Ook zijn er onze fantastische vrijwilligers, de MOS-rangers. Zij geven enkele van de lessen voor de kinderen en brengen met passie hun kennis over. Zij gaan ook op de scholen langs om de kinderen o.a. te leren composteren, wilgenhutten bouwen, vogelnestkastjes maken, insectenhotels bouwen en zeker een leuke, zijn de moestuinmomenten waarbij ze eerst wat theorie krijgen en dan lekker mogen in de plantenbakken wroeten van de scholen om hun eigen groentjes te telen en nadien te kunnen opeten.

MOS RANGER

Wil jij ook graag jouw kennis delen en deel uitmaken van ons fantastisch MOS team? Wij zoeken steeds enthousiaste vrijwilligers om kinderen warm te maken voor een duurzame toekomst.

Laat gerust van je horen via milieu@gistel.be