Minder Mobielen Centrale

Heeft u verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen? Dan biedt de Minder Mobielen Centrale u toch de nodige mogelijkheden om u te verplaatsen.


De MMC is een initiatief van Taxistop.

Voor wie ?

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt de minimumleeftijd van 70 jaar bereikt of legt een doktersattest voor waaruit blijkt dat u niet voor eigen vervoer kan instaan.
  • Er mag voor het aangevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden zijn of het openbaar vervoer is voor u niet toegankelijk.
  • U bent een inwoner van Gistel.

Voorwaarden

Inkomensvoorwaarden:

  • Er wordt rekening gehouden met een maximum inkomen van 2 x het respectievelijke bedrag van het leefloon. De bedragen leefloon zijn onderworpen aan de index.
  • Voor ouderen die bij hun kinderen inwonen of volwassenen met een beperking die bij hun ouders wonen, wordt voor de MMC het inkomen van de gebruiker afzonderlijk in rekening gebracht.

In uitzonderlijke noodsituaties kan van deze voorwaarden afgeweken worden na beoordeling in het bijzonder comité voor de sociale dienst op basis van een sociaal verslag.

Inschrijvingsgeld:

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 15 voor een alleenstaande. Voor koppels is dit € 25 per jaar.

Daarin is meteen een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid inbegrepen. Ook de administratieve kosten zijn inbegrepen.

Hoe aanvragen ?

De ritten dienen minstens twee dagen op voorhand aangevraagd te worden aan de centrale.

U betaalt iedere rit rechtstreeks aan de chauffeur. Daarvoor krijgt u een bewijs van betaling, waarvan een dubbel aan de centrale afgeleverd wordt.

U betaalt de vastgestelde kilometerprijs* per gereden kilometer, met een minimum van € 4.2 per rit (= 10 gereden kilometers). Als de chauffeur moet wachten of als u boodschappen moet doen dan vragen we een koffievergoeding van € 1 per begonnen half uur.

Alle onkostenvergoedingen moeten rechtstreeks aan de chauffeur afgerekend worden.

De gebruiker mag tijdens de rit een begeleider meenemen. Deze moet geen lidkaart hebben en valt bijgevolg niet onder de verzekering van de MMC.


* deze prijs is gelijkgesteld aan de officiële verplaatsingsvergoeding en wordt jaarlijks aangepast op 1 juli.

Meer info

Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde dagen of uren in de week beschikbaar zijn.

De aanvragen worden gecoördineerd door onze centrale die telefonisch bereikbaar is. De centrale contacteert de chauffeurs om de ritten te regelen.

Chauffeur zijn is meer dan rijden alleen. Het is ook een vriendelijk woord, een helpende hand, een bemoedigende glimlach.