Naar inhoud

Praktisch

Missie - visie - waarden

Missie - visie - waarden

Missie

De gemeente Gistel beoogt om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de Gistelse burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het Gistelse grondgebied.


Visie

Bestuur en medewerkers werken samen aan een hoogwaardig kwalitatief beleid en een open en behoorlijk bestuur ten bate van de bevolking.

De volgende beginselen zijn de leidraad bij alle beleidsinitiatieven:

 • realistische planning;
 • efficiënte en resultaatgerichte uitvoering;
 • hoge kwaliteitsstandaards voor de dienstverlening;
 • klantgerichte aanpak;
 • openbaarheid van bestuur;
 • respect voor de wetgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur;
 • efficiënt personeelsmanagement en de zorg voor een aangename en positieve werksfeer;
 • correct financieel beleid;
 • cyclus van continue verbetering van beleid en dienstverlening.


Waarden

Bestuur en medewerkers hebben de volgende kernwaarden aangenomen: 

 • klantgerichtheid;
 • duurzaamheid;
 • flexibiliteit;
 • deskundigheid;
 • collegialiteit.