Mobiliteitsmaatregelen voor veiliger Zevekote

In augustus wordt een trajectcontrole ingevoerd op de Zevekotestraat. Dit maakt deel uit van een reeks mobiliteitsmaatregelen die de verkeersveiligheid in Zevekote moeten verbeteren. De maatregelen omvatten fietssuggestiestroken, zones 30, snelheidsremmers, een fietsstraat en éénrichtingsverkeer in de schoolomgeving.


De trajectcontrole handhaaft de maximumsnelheid van 50 km/u in de Zevekotestraat. Het systeem meet de gemiddelde snelheid over een langere afstand met behulp van nummerplaatherkenning. Overtreders riskeren een boete.


De trajectcontrole is bedoeld om een veilige snelheid af te dwingen, niet om boetes uit te delen. Een studie van de Universiteit van Hasselt toont aan dat trajectcontroles het aantal snelheidsovertreders en ongevallen verminderen.


Naast de trajectcontrole worden er extra maatregelen genomen. Er komen fietssuggestiestroken op de Zevekotestraat en zones 30 in de wijken Leegstraat-Veenstraat en Pastoriestraat-Schoolstraat-Sperestraat. Snelheidsremmers in de Leegstraat moeten sluipverkeer ontmoedigen. Een deel van de Schoolstraat wordt een éénrichtingsstraat en fietsstraat.
De maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd tussen eind juni en eind augustus. De trajectcontrole start op 15 augustus. De impact van de maatregelen wordt de komende drie maanden geëvalueerd.


We hopen dat de nieuwe verkeersregels bekend en gerespecteerd worden door bewoners en passanten. Op deze pagina kan je de informatieve brochure downloaden.

Gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2024 11.23 u.