Mobitwin

Heeft u verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen?

 • Dan biedt Mobitwin u de nodige mogelijkheden om u te verplaatsen.
 • Mobitwin is een initiatief van Taxistop.

Voor wie ?

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een inwoner van Gistel.
 • De gebruiker heeft de minimumleeftijd van 70 jaar bereikt of legt een doktersattest voor waaruit blijkt dat de gebruiker niet voor eigen vervoer kan instaan.
 • Er mag voor het aangevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden zijn of het openbaar vervoer is niet toegankelijk voor de betrokkene.Voorwaarden

Inkomensvoorwaarden:

 • Er wordt rekening gehouden met een maximum inkomen van 2 x het respectievelijke bedrag van het leefloon. De bedragen leefloon zijn onderworpen aan de index.
 • Voor ouderen die bij hun kinderen inwonen of volwassenen met een beperking die bij hun ouders wonen, wordt voor Mobitwin het inkomen van de gebruiker afzonderlijk in rekening gebracht.
 • In uitzonderlijke noodsituaties kan van deze voorwaarden afgeweken worden na beoordeling in het bijzonder comité voor de sociale dienst op basis van een sociaal verslag.

Hoe aanvragen ?

Procedure:

 • De ritten dienen minstens twee dagen op voorhand aangevraagd te worden aan het onthaal van de Zonnewijzer.
 • De gebruiker mag tijdens de rit een begeleider meenemen. Deze moet geen lidkaart hebben en valt bijgevolg niet onder de verzekering van mobitwin.
 • Bij de aanvraag wordt het uur van afhaling vermeld, reden van de rit en duur van de consultatie of het bezoek.
 • Als er tijdens de rit een tussenstop dient te gebeuren (bvb. om boodschappen te doen), dient te gebruiker dit ook op voorhand mee te delen.
 • Deze tussenstop dient zoveel mogelijk op hetzelfde traject te liggen en wordt beperkt tot maximum 3!

Kostprijs

Inschrijvingsgeld:

 • Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 15 voor een alleenstaande. Voor koppels is dit € 25 per jaar.
 • Daarin is meteen een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid inbegrepen. Ook de administratieve kosten zijn inbegrepen.


Het tarief kun je bevragen in De Zonnewijzer:

 • De gebruiker betaalt een vergoeding per gereden kilometer.
 • Per rit wordt standaard een kilometervergoeding van 10 kilometer aangerekend.
 • De kilometervergoeding begint te lopen vanaf het moment dat de chauffeur de eigen woning verlaat en eindigt op het ogenblik dat de chauffeur terug thuiskomt.
 • Als de chauffeur de gebruiker terug naar huis moet vervoeren, dan is het de chauffeur vrij te kiezen of hij / zij al dan niet blijft wachten. Blijft de chauffeur niet wachten, dan vallen de gereden kilometers naar huis en terug naar de plaats van ophalen ten laste van de gebruiker.
 • De chauffeur neemt de economisch meest voordelige weg.
 • Als de chauffeur blijft wachten, betaalt de gebruiker een koffievergoeding van € 1 per begonnen half uur.
 • Eventueel parkeergeld valt ten laste van de gebruiker.
 • De kilometervergoeding, koffievergoeding en eventueel parkeergeld kunnen enkel rechtstreeks met de chauffeur afgerekend worden, liefst met gepast geld.
 • Worden 2 of meer leden samen vervoerd, dan wordt de kilometervergoeding gedeeld door het aantal vervoerde leden.
 • Bij het niet onmiddellijk betalen aan de chauffeur wordt een bijkomende forfaitaire boete van € 6 aangerekend.
 • De vergoeding wordt jaarlijks aangepast met ingang van 1 januari en aan alle leden en chauffeurs meegedeeld.

Meer info

Vrijwillige chauffeurs

 • Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde dagen of uren in de week beschikbaar zijn.
 • De aanvragen worden gecoördineerd door onze centrale die telefonisch bereikbaar is. De centrale contacteert de chauffeurs om de ritten te regelen.
 • Chauffeur zijn is meer dan rijden alleen. Het is ook een vriendelijk woord, een helpende hand, een bemoedigende glimlach.

Ben jij de chauffeur die we nog zoeken? Neem dan contact op met de Zonnewijzer!