Nieuw betaalsysteem recyclagepark

In het containerpark zullen er vanaf 28 maart 2019 geen cash betalingen meer mogelijk zijn. Er zal een volledig elektronisch betaalsysteem worden geïmplementeerd.

Particulieren

Aan de betaalzuil kunt u een tegoed opladen op de elektronische identiteitskaart (E-ID) voor de betaling van aangevoerde afvalstoffen en/of de aankoop van artikelen (huisvuilzakken, compostvaten, etc.). U heeft de keuze om exact het verschuldigde bedrag of een groter tegoed op te laden. Bij het buiten rijden van het containerpark gebeurt de betaling door een afname van het opgeladen tegoed op de E-ID.

Handige tip

Plaats bij uw bezoek bijvoorbeeld een tegoed van € 20 op uw E-ID-kaart waarmee u meerdere malen het containerpark kunt bezoeken zonder uw E-ID te moeten opladen.

Het opgeladen tegoed wordt bijgehouden aan de hand van de referentiepersoon van het gezin gekoppeld aan het verblijfsadres in Gistel. Alle gezinsleden hebben toegang tot het containerpark met hun eigen E-ID en kunnen gebruikmaken van het tegoed dat gekoppeld werd aan de referentiepersoon.

U verhuist naar een woning buiten Gistel?

U kunt het resterende tegoed terugvragen via het ‘Aanvraagformulier teruggave tegoed E-ID’ (in bijlage of via het e-loket) of via een papieren formulier dat u op het containerpark kunt invullen. Het resterende tegoed wordt na controle teruggestort op het opgegeven bankrekeningnummer.

De aankoop van artikelen gebeurt via de betaalzuil, waarbij u na betaling een ticket krijgt waarmee u bij de parkwachter de artikelen kunt afhalen.

KMO

KMO-bezoekers van het containerpark kunnen artikelen zoals huisvuilzakken aankopen op bestelling via telefoon, e-mail of via de betaalzuil. De betaling door een KMO kan op factuur of via contante betaling met bancontact. De facturen zullen wekelijks per post bezorgd worden.

In bijlage kunt u bijkomende informatie terugvinden zoals:

  • Stappenplan betaalsysteem (naast de betaalzuil zelf hangt er ook een bord met uitleg)
  • Aanvraagformulier teruggave tegoed E-ID
  • Aanvraagformulier teruggave waarborg badge containerpark KMO/particulieren
  • Vraag & antwoord nieuw betaalsysteem containerpark