Nieuw GAS-reglement treedt in voege vanaf 1 januari 2021

Een gemeente moet waken over de openbare orde met name de rust, veiligheid, gezondheid en overlast op het openbaar domein. Met die visie keurde de gemeenteraad op 17 december 2020 een uniform GAS-reglement goed voor de volledige politiezone Kouter. Met dit nieuw eengemaakt reglement zal overlast efficiënter vastgesteld en gesanctioneerd worden.

Het GAS-reglement in Gistel was te beperkt en er werd niet gecontroleerd. Waardoor in de praktijk enkel overlast van hondenpoep en sluikstort gesanctioneerd werd. In de afgelopen legislatuur werd dan ook maar één GAS-boete uitgeschreven. Op aandringen van de burgemeester kwam het zonaal traject in een stroomversnelling met een uniform GAS-reglement tot gevolg.

In samenwerking met de vier gemeenten van de politiezone Kouter hebben we een gezamenlijk reglement opgesteld. Via dit reglement kan de overlast voor de bevolking met administratieve sancties bestraft worden. Zo kan er gesanctioneerd worden voor wildplassen, onderhoud van bomen, sluikstorten, onterecht innemen van openbaar domein …

Naast een administratieve geldboete van maximum € 350 zijn nog andere sancties mogelijk. Zoals een intrekking van een vergunning, een sluiting van een inrichting of een gemeenschapsdienst.

Klik hier voor alle info over het GAS-reglement

Gepubliceerd op vrijdag 1 januari 2021 0 u.