Nieuws uit de dienst omgeving

Infovergadering Terra Cosa 21 maart

Betreffende

Hernieuwen vergunning ontginning Schorre-Gistelstraat

Aanvrager

Terra Cosa

Looptijd openbaar onderzoek

Vanaf 20 maart 2023 tot en met 18 april 2023

Bekijk de vergadering

21 maart om 13 uur

Neem deel vanaf jouw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Vergadering-id: 352 425 492 990
Wachtwoordcode: pKqyFj

Teams downloaden | Deelnemen op het web

Meer informatie | Opties voor vergadering

De opname blijft beschikbaar tot en met het einde van het openbaar onderzoek.

Privacy

De digitale informatievergadering wordt opgenomen. Wil je niet in beeld komen, zet dan zeker je camera uit.

Vragen

Er wordt na de uitleg van de aanvrager een moment voorzien voor vragen.

Deze vragen zullen tijdens of na de presentatie beantwoord worden.

Tot 5 dagen na de vergadering kun je je vraag per mail stellen. Deze vragen worden uiterlijk 10 dagen voor het verstrijken van het openbaar onderzoek beantwoord door de aanvrager. Mail jouw vragen naar OMV@gistel.be met als onderwerp: Informatievergadering Terra Cosa


Herziening stedenbouwkundige voorschriften van RUP Gistel Centrum

Stad Gistel wenst de stedenbouwkundige voorschriften van RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Gistel Centrum te herzien volgens VCRO artikel 7.4.4./1. Hiervoor moest de stad nagaan of een Plan-MER (milieueffectrapport) moet opgemaakt worden bij het Departement Omgeving afdeling Milieueffectrapportage.

De screeningsnota en de beslissing tot ontheffing van plan-MER-plicht kunnen geraadpleegd worden in bijlage of op de website van Team MER en na afspraak in het administratief centrum vanaf 1 maart tot en met 15 april 2023.

Gepubliceerd op dinsdag 28 februari 2023 14.08 u.