Denk vroeger aan later!

Strategische toekomstplanning en pensioenvoorbereiding voor zelfstandigen, KMO'S en vrije beroepen.

Dit voorjaar organiseert Integraal vzw (Dienst Pensioenvoorbereiding voor Zelfstandigen) in samenwerking met het Agentschap Innoveren & Ondernemen, UNIZO, Liantis, CM én met de medewerking van verschillende beroeps- en sectororganisaties een Vlaamse 'roadshow' over de problematiek van bedrijfsoverdracht & eindeloopbaanplanning voor zelfstandigen.

Onder het motto 'Denk vroeger aan later!' gaan deze driedelige inforeeksen door in 16 Vlaamse regio's. Dus ook in onze regio.

Deze 3-delige informatiecycli zijn 'laagdrempelig' opgevat: vlak in de buurt van de zelfstandige ondernemer en tegen lage deelnameprijzen.

Tijdens de inforeeks geven praktijkspecialisten een duidelijk inzicht in verschillende sleutelthema's zoals de pensioenregeling voor zelfstandigen, de mogelijkheden om verder te werken en toch pensioen te genieten, sociale bescherming, het overlaten, verkopen of stopzetten van de zaak, successieplanning, financiële toekomstplanning, voordelen en uitkeringen, ...

Alle relevante informatie over het programma, de data en de locaties zijn te raadplegen via de website www.denkvroegeraanlater.com.

Gepubliceerd op donderdag 7 februari 2019 11.25 u.