Naar inhoud

Nieuws

Bericht van bekendmaking ...

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
-
... openbaar onderzoek

 

 

 

Betreft: intentie tot verlegging van een deel van de buurtwegen ‘Chemin N° 9’ en Chemin N° 10’

In toepassing van de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen heeft de gemeenteraad van Gistel op 4 mei 2017 beraadslaagd omtrent de intentie tot verlegging van een deel van de buurtwegen ‘Chemin N° 9’ en ‘Chemin N° 10’.

 

In toepassing van het Besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 wordt deze voorgenomen verlegging onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 15 mei 2017 tot en met 13 juni 2017.

 

De beraadslaging van de gemeenteraad, het plan met aanduiding van het te verleggen deel van de buurtweg en het nieuwe tracé (rooilijnplan) liggen in deze periode ter inzage in de technische dienst van het administratief centrum, Heyvaertlaan 18 in Gistel.

 

Eventuele bezwaren of opmerkingen dienen op dit adres te worden bezorgd, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 13 juni 2017.

 

Datum van het bericht: woensdag 10 mei 2017
Alle nieuws