Naar inhoud

Nieuws

Werken ...

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
wegenwerken
... in de Vaartstraat

 

 

Van maandag 13 november tot en met vrijdag 15 december 2017 worden er in de Vaartstraat door aannemer Vansteenkiste werken aan de nutsleidingen uitgevoerd.

Om de woningen aan te sluiten op het nieuwe rioleringsnet moet er een persleiding aangelegd worden door middel van een dwarsdoorsteek.

De werken situeren zich tussen de brug over de snelweg en de Kanaalstraat.  Er wordt gewerkt met verkeerslichten waarbij afwisselend verkeer vanuit beide richtingen mogelijk blijft.

 

Op 20 november start de aannemer TV Delannoy-Del’Haye-Gema Infra met een dringende vervanging van een ondergrondse bekabeling in opdracht van Infrax. De werkzone is vanaf de Neerhofstraat 18 tot en met de Vaartstraat 38.  De werken verlopen in 2 fasen.  Ook voor deze werken maakt de aannemer gebruik van  verkeerslichten.  De werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, duren tot vrijdag 8 december.

 

Deze werken kunnen tijdens de spitsuren verkeershinder veroorzaken.  Respecteer de signalisatie!

 

Info: Stad Gistel 059 79 51 72

 

 

 

 

 

 

 

Datum van het bericht: maandag 13 november 2017
Alle nieuws