Naar inhoud

Noodnummers

Aids- en Soatelefoon: 078 15 15 15

Autismetelefoon: 078 15 22 52

Anonieme Alcoholisten: 03 239 14 15

Antigifcentrum: 070 24 52 45

B.I.N.: 059 27 59 40

Brandweer/Ambulance: 112

Card Stop: 070 34 43 44

Child Focus: 116000

Druglijn: 078 15 10 20

Gasreuk: 0800 60 888

Holebifoon: 0800 99 533

Infrax storingslijn: 078 35 34 33

Kankertelefoon: 0800 15 802

Kinder- en jongerentelefoon (awel): 102

Medische hulp: 112

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling: 1712

Politie: 101

Rode Kruis: 105

Straatverlichting defect: 0800 60 777

Teleonthaal: 106

Vertrouwenscentrum kindermishandeling: 050 34 57 57

Vlaams Kruis: 050 34 42 73

Vlaamsche maatschappij voor watervoorziening: 059 29 99 83

Wachtdienst apothekers: 0903 99 000 [1,50 EUR/Min]

Wachtdienst huisartsen: 059 27 37 07

Wachtdienst tandartsen: 09 03 39 96 9

Zelfmoordpreventie: 1813