Noodopvang in de scholen

Het Federaal Overlegcomité last een ‘paaspauze’ in om zo de de COVID-19 pandemie verstrengd aan te pakken. De coronabesmettingen bij schoolkinderen stijgen, daarom worden extra maatregelen ter bestrijding van het virus genomen.

De Gistelse scholen organiseren, in samenwerking met het lokaal bestuur van Gistel, noodopvang voor ouders die kunnen aantonen dat ze niet in staat zijn om telewerk te verrichten. Enkel zo kunnen we samen de verdere verspreiding van het coronavirus beperken.

Volgende regeling is van kracht:

Klimop

Noodopvang op school: ja

Openingsuren: 7 tot 18.30 uur (ook op woensdag).

Contactgegevens: info@deklimop-gistel.be - 059 27 87 35

Driespan Moere 

Noodopvang op school: ja

Openingsuren: 7.15 tot 18 uur (op woensdag tot 12.45 uur).

Contactgegevens: directie@driespan.be - 059 27 41 90

Driespan Gistel 

Noodopvang op school: ja

Openingsuren: 7.30 tot 17.20 uur.

Contactgegevens: directie@driespan.be - 059 27 83 40

Driespan Zevekote 

Noodopvang op school: ja

Openingsuren: 7.15 tot 18 uur (op woensdag tot 12.45 uur).

Contactgegevens: directie@driespan.be - 059 27 43 51

De Horizon 

Noodopvang op school: ja

Er is GEEN voor-en naschoolse opvang. De noodopvang duurt max. tot 17 uur.

Contactgegevens: directie@gbsdehorizon.be - 059 27 82 95

Gravenbos 

Noodopvang op school: ja

Openingsuren: 7.30 tot 17.20 uur (op woensdag tot 12.45 uur).

Contactgegevens: info@gravenbos.be / 059 27 63 63

Als je genoodzaakt bent om beroep te doen op de noodopvang moet een attest van de werkgever voorgelegd worden. (zie bijlage)

Informatie in verband met de voor- en naschoolse opvang vind je hier.

Je kan ook contact opnemen met BKO De Zonnebloem:

IBO De Zonnebloem - zonnebloem@gistel.be - 059 80 25 19

Opgelet: er is GEEN georganiseerd busvervoer

We zijn ervan overtuigd dat we nu deze extra inspanningen moeten leveren zodat we het virus zo weinig mogelijk kansen geven. Op deze manier beschermen we elkaar.

Gepubliceerd op vrijdag 26 maart 2021 14.58 u.