Noodplanning en evenementen

Op 1 maart 2018 keurde de gemeenteraad het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) goed. Dit ANIP heeft als doel, in geval van noodsituaties in de stad, snel en efficiënt de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige materiële middelen in te zetten en de hulpverlening te coördineren.

De opmaak van een Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) vloeit voort uit een Koninklijk Besluit van 2006.

Het ANIP omvat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van een noodsituatie te verzekeren. Het ANIP treedt in werking wanneer er zich een (dreigende) noodsituatie voordoet waarvoor een gemeentelijke, provinciale- en/of federale fase van het nood- en interventieplan wordt afgekondigd.
Het ANIP vormt het basisdocument voor de bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP’s). 

Het ANIP evolueert mee met de wijzigende risico’s en nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving.
Het ANIP wordt op regelmatige basis door de gemeentelijke veiligheidscel geactualiseerd en aangepast.

De veiligheidscel bevat naast de burgemeester en de ambtenaar noodplanning uit vertegenwoordigers van deze 5 disciplines: 

Discipline 1: brandweer Gistel: commandant van de brandweer
Discipline 2: medische hulpverlening: diensthoofd spoedafdeling van het H. Serruys ziekenhuis in Oostende
Discipline 3: politie: coördinator bestuurlijke politie PZ Kouter
Discipline 4: logistieke steun Civiele Bescherming: de kolonel van de Civiele Bescherming, verantwoordelijke werkliedenploeg van de gemeente Gistel 
Discipline 5: communicatie: de communicatieambtenaar van de gemeente Gistel