Noodplanning, preventie en evenementen

De dienst preventie staat in voor welzijn op het werk door o.m. een veilige werkomgeving te promoten voor alle stadsdiensten. De preventiedienst adviseert het stadsbestuur.

Daarnaast is deze dienst, samen met de burgemeester, verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de noodplanning. Zo houden zij nood- en interventieplannen up to date, organiseren zij rampoefeningen, evalueren zij noodsituaties en oefeningen en maken zij risico-inventarissen en -analyses op. Bij grotere incidenten coördineert de preventiedienst ook de hulpverlening.

De veiligheidscel bestaat naast de burgemeester en de noodplanningsambtenaar uit vertegenwoordigers van deze vijf disciplines: 

Discipline 1: brandweer Gistel: commandant van de brandweer
Discipline 2: medische hulpverlening: diensthoofd spoedafdeling van het H. Serruys ziekenhuis in Oostende
Discipline 3: politie: coördinator bestuurlijke politie PZ Kouter
Discipline 4: logistieke steun Civiele Bescherming: de kolonel van de Civiele Bescherming, verantwoordelijke werkliedenploeg van de stad Gistel 
Discipline 5: communicatie: de communicatieverantwoordelijke van de stad Gistel

Deze dienst coördineert tot slot alle aanvragen van evenementen.
Een aanvraag kun je hier indienen.