Omgeving - milieu, klimaat & landbouw

De dienst milieu streeft de volgende doelstellingen na:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van een efficiënt en pro-actief hinderbeleid (het aanpakken en voorkomen van hinder);
 • het benadrukken van zorg en aandacht voor het milieu in projecten en activiteiten;
 • het stimuleren van een milieubewuste leefwijze en daarin zelf het goede voorbeeld geven.

Taken van de dienst milieu:

 • informeren over VLAREM-wetgeving;
 • inventariseren en analyseren van de (milieu) hinderaspecten van onze samenleving;
 • informeren over milieuonderwerpen;
 • verzorgen van milieu- en natuureducatie, communicatie en sensibilisatie;
 • zuinig beheer van energie, water en afval;
 • inzetten op duurzaamheid en bouwen;
 • plannen van milieubeleid;
 • verbeteren van de interne milieuzorg bij de gemeentediensten;
 • technische bijstand verlenen bij (milieu)problemen;
 • ondersteunen van de milieuraad;
 • problemen bij afvalophalingen (huisvuil).