Omgevingsvergunningen

Voor het uitvoeren van bepaalde werken of het exploiteren van bepaalde inrichtingen is een omgevingsvergunning nodig. Deze vervangt vanaf 1 januari 2018 de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Klik hier voor meer informatie over de omgevingsvergunning.

Het indienen en opvolgen van vergunningsaanvragen kan nu via www.omgevingsloket.be. Hier vindt u ook alle aanvraagformulieren terug.

Voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen kunt u gebruikmaken van de snelinvoer via https://www.omgevingsloket.be/omvLoket/index.html?onderwerpkeuze#PAGE_ONDERWERPKEUZE.
Dit maakt het aanvragen of melden van werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw eenvoudiger. Voorwaarden voor gebruik van de snelinvoer zijn dat het gaat om ingrepen zonder wijzigingen aan de constructie en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of het wijzigen van de hoofdfunctie.

De Vlaamse Regering heeft een aantal werken vrijgesteld van de vergunningsplicht. Zij heeft ook voor een aantal werken de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Deze vrijstelling en melding gelden echter slechts onder bepaalde voorwaarden. Neem daarom steeds vooraf inlichtingen op bij de dienst omgeving.