Naar inhoud

Openingsuren & contact

Secretarie en communicatie

Vandaag: 8.30 - 12 uur

In de namiddag op afspraak.

adres
Heyvaertlaan 188470 Gistel
Stratenplan
Wegbeschrijving
tel.
059 27 02 16
fax
059 27 02 46
e-mail
secretarie@gistel.be

Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook het gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren.

Het decreet van 26 maart 2004 over 'openbaarheid van bestuur' regelt de actieve en passieve openbaarheid met betrekking tot bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een overheid.

Actieve openbaarheid De stad neemt zelf initiatieven om de burger te informeren over het beleid via de gemeentelijke website, infobladen, affiches, folders ...

 

Passieve openbaarheid De burger kan zelf bepaalde bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of er een afschrift van krijgen.

Hierop zijn er uitzonderingen:

  • registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister;
  • dossiers over personen en personeel;
  • een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kunt u slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf een openbaar onderzoek oplegt;
  • de inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden: bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk, de vraag werd te vaag geformuleerd, omwille van wettelijke beperkingen ...

 

Procedure

U richt uw aanvraag schriftelijk aan de gemeentesecretaris. Dit kan via het e-loket, per brief of e-mail.