Opstart participatieproject met Zevekotenaars rond masterplan

Gistel start een participatieproject op met Zevekotenaars rond het masterplan. Het bestuur werkt samen met zijn inwoners aan een toekomstvisie voor Zevekote. Welke nieuwe toekomst geven we aan BLO De Rietzang, het klooster en straks ook de gebouwen van Arcade? Hoe maken we straten en pleinen aangenaam om te spelen? Hoe geven we in de toekomst ruimte aan water? …

Het bestuur organiseert in april en mei individuele gesprekken, terreinonderzoek en 'luistersessies' om een goed beeld te krijgen van de uitdagingen voor Zevekote. Op de ‘dorpsklap Zevekote’ van zondag 30 mei tot en met 2 juni werken we samen met alle Zevekotenaars de toekomst van Zevekote uit. In verschillende werksessies zal het ontwerpteam in dialoog gaan met de inwoners.

De laatste stap bestaat uit het uitschrijven van het masterplan waarbij de Zevekotenaars opnieuw betrokken zullen worden op 3 en 4 september. Het masterplan voor Zevekote wordt vervolgens aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd tijdens het najaar van 2021. 

Het project opmaak van een masterplan voor Zevekote wordt ondersteund door de provincie West – Vlaanderen en de Vlaamse overheid.

Gepubliceerd op vrijdag 26 maart 2021 14 u.