Parkeren met vrachtwagen

Het parkeren van vrachtwagens is beperkt. Binnen de kernen van de verschillende deelgemeenten kan er niet geparkeerd worden met vrachtwagens waarvan de maximum toegelaten massa (MTM) meer is dan 7,5 ton. De nodige verkeersborden zijn hiervoor aangebracht.

Buiten de kernen gelden de verkeersregels volgens de aanduidingen ter plaatse. 

Volgende aanvullende verkeersreglementen zijn van toepassing:

  • Langs de Oostendse baan en de Torhoutse baan in de kern van Gistel geldt er ook een parkeerverbod voor voertuigen met MTM +7,5 ton en dit dagelijks van 20 uur tot 6 uur.

  • In de industriezone Konijnenbos (de Konijnenboslaan, Kleine Konijnenboslaan en Rochesterlaan) gelden twee regels :
    • Algemene regel: enkel voertuigen tot MTM 3,5 ton kunnen parkeren langs de openbare weg. 
    • Specifieke zones: er zijn drie zones waar vrachtauto’s en lichte vrachtauto’s kunnen parkeren, mits in het bezit te zijn van een gemeentelijke parkeerkaart.

De gemeentelijke parkeerkaart is er enkel voor bestuurders van vrachtwagens die in Gistel wonen. Bij de aanvraag moet het inschrijvingsbewijs toegevoegd worden of een attest van de rechtspersoon (eigenaar/zaakvoerder) waaruit blijkt dat de bestuurder permanent over het voertuig beschikt. 

Vraag hier uw gemeentelijke parkeerkaart aan.

Deze specifieke zones hebben ook een beperkt tijdsgebruik:

  • Van maandag tot vrijdag van 19 tot 6 uur;
  • van zaterdag 19 uur tot maandag 6 uur.