Perspectief blijft paraat

Perspectief is een samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten van de regio Oostende (Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Oudenburg, Gistel en Ichtegem) die werkt rond activering en zorgt voor de inzet van wijk-werkers bij openbare besturen, vzw’s, landbouwbedrijven en particulieren.

“De wijk-werkers zorgen voor heel wat essentiële taken en in deze crisis mogen we de mensen niet aan hun lot overlaten. Zo zorgen zij onder andere voor maaltijdbedeling bij kwetsbare groepen en doen zij boodschappen voor alleenstaanden” stelt voorzitter Charlotte Verkeyn.

De essentiële opdrachten worden dan ook verder gezet, de richtlijnen van de nationale
veiligheidsraad moeten daarbij strikt in acht genomen worden zodat de wijk-werkers de nodige
bescherming kan worden geboden.

Directeur Wouter Vanhecke beaamt. “De richtlijnen van sociale distancing (afstand houden) en
handhygiëne, waarbij we de gezondheid van onze gebruikers en wijkwerkers eerst zetten, moeten opgevolgd worden. Een belangrijk deel van de activiteiten werden reeds opgeschort omdat gebruikers hier nu geen vraag naar hebben (klein tuinonderhoud, kleine klusjes). Dit zijn opdrachten die gerust enkele weken kunnen worden uitgesteld, maar er zijn ook opdrachten van wijk-werken die essentieel zijn. Ook voor onze wijk-werkers, die blijven paraat staan, klappen wij dus in de handen. ”

Via wijk-werken kunnen werkzoekenden gedurende een jaar werken aan hun vaardigheden. Zo
stromen ze door naar een job die bij hen past, onder begeleiding van VDAB. Wijk-werkers worden betaald via cheques, gelijkaardig aan dienstencheques. Eén cheque kost € 7,45 en wordt ingezet per begonnen uur. In tegenstelling tot berichten de afgelopen week van een aantal dergelijke organisaties, blijft wijk-werken wel paraat.

“Wijk-werkers doen aan essentiële ondersteuning voor diverse groepen. Zo kan men wijk-werkers vinden in gemeenten (kinderopvang), OCMW’s (maaltijdbedeling voor kwetsbare groepen) en bij alleenstaanden (boodschappen doen). Via wijk-werken blijven we die burgers steunen die het vandaag nog wat moeilijker hebben. Zorgen voor elkaar, dat is dé boodschap tijdens de coronacrisis. Ook wijk-werkers staan klaar om (mits de nodige voorzorgsmaatregelen) hulp te bieden.” zegt Charlotte Verkeyn.


Kan een wijk-werker u helpen?
De coronacrisis is ook bij wijk-werken wel voelbaar. Wijk-werkers zitten nu uitzonderlijk soms zonder opdracht thuis en zijn vragende partij naar opdrachten. Kan een wijk-werker u helpen? Indien er een concrete vraag is kunt u contact te nemen met Perspectief, die brengt u in contact met de wijkwerkconsulent van uw gemeente. Deze zal zo goed mogelijk luisteren naar uw vraag en indien mogelijk deze aan een wijk-werker toewijzen. Vandaag, meer dan ooit, willen we ook met wijkwerkers de sector van de land- en tuinbouw helpen.


Algemene regels tijdens corona
Wijkwerkers volgen de strenge richtlijnen van Perspectief i.v.m. fysieke afstandsregels, opdrachten bij risicogroepen en hygiëne en we vragen ook van gebruikers garanties voor een veilige werkomgeving.


Meer info of contact
Contact via 059 43 37 99 of mail info@perspectiefwerkt.be. Buiten de kantooruren kunt u steeds terecht op 0471 38 97 13 (Wouter).
U kunt de website raadplegen via www.perspectiefwerkt.be 

Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 9.30 u.