Plannen: overzicht BPA's en RUP's

BPA's

De Stuiver deel 6.2 Tulpenlaan
Goedkeuringsdatum: MB 22/06/1994

Plan Voorschriften

De Stuiver-Galgestraat
Goedkeuringsdatum: MB 2/03/2004

Plan Voorschriften

Gravenbos
Goedkeuringsdatum: MB 7/01/2004

Plan Voorschriften

Kallaartswal
Goedkeuringsdatum: 10/02/1976

Plan Voorschriften

Centrum Noord
Goedkeuringsdatum: MB 2/12/2003

Plan Voorschriften

Reyvaart
Goedkeuringsdatum: MB 15/03/1984

Plan Voorschriften

Nederenheirweg
Goedkeuringsdatum: MB 25/01/2005

Plan Voorschriften

't Konijnenbos deel I
Goedkeuringsdatum: 6/04/1987

Plan Voorschriften

Moere Centrum
Goedkeuringsdatum: MB 8/12/2004

Plan Voorschriften

De Kom Noord
Goedkeuringsdatum: MB 30/06/1997

Plan Voorschriften

Steenbakkerstraat
Goedkeuringsdatum: MB 25/06/2004

Plan Voorschriften

Sectoraal BPA Zonevreemde Bedrijven
Goedkeuringsdatum: MB 15/06/2004

Plan Voorschriften

De Kom Zuid
Goedkeuringsdatum: MB 27/07/1993

Plan Voorschriften

 

RUP's

Kanaalzone Oost
Goedkeuringsdatum: MB 22/02/2007

Plan Voorschriften

De Stuiver-Bruidstraat
Goedkeuringsdatum: MB 2/08/2007

Plan Voorschriften

Sportterrein Uitbreiding
Goedkeuringsdatum: MB 2/07/2015

Plan Voorschriften

Activiteitenstrip Snaaskerke
Goedkeuringsdatum: MB 29/01/2009

Plan Voorschriften

De Kleine Molen
Goedkeuringsdatum: MB 1/07/2010

Plan Voorschriften

Kom Noord
Goedkeuringsdatum: MB 23/12/2010

Plan Voorschriften

Konijnenbos deel II
Goedkeuringsdatum: MB 12/07/2012

Plan Voorschriften

Centrum
Goedkeuringsdatum: MB 12/11/2015

Plan Voorschriften