Premie voor maaltijden en klusjes aan huis

U kunt een premie aanvragen voor de uitvoering van erkende klusjes of voor de thuislevering van bereide maaltijden.

Voorwaarden:

*Inwoners die 65 plus zijn ( Uitzondering op de leeftijdsvoorwaarde kan mits het voorleggen van een medisch getuigschrift)

*Financiële moeilijkheden hebben of wie een verhoogde tegemoetkoming geniet. 

We werken samen met:

Voor de klusjes aan huis met VZW Duinenwacht.

Voor de thuisleveranciers van bereide maaltijden kunt u een lijst vragen aan het onthaal.

Deze premies en uitleg kunt u aanvragen in de Zonnewijzer.