Premie voor maaltijden en klusjes aan huis

Vanaf 1 januari 2020 kan je een premie aanvragen voor de uitvoering van erkende klusjes of voor de thuislevering van bereide maaltijden. Inwoners die 65 plus zijn, kunnen deze premie aanvragen. Uitzondering op de leeftijdsvoorwaarde kan mits het voorleggen van een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat het noodzakelijk is om bereide maaltijden thuis te krijgen. Daarbij komen vooral de inwoners in aanmerking met financiële moeilijkheden of wie een verhoogde tegemoetkoming geniet. Met deze premies willen we de mensen stimuleren om de woning toegankelijk en veilig te houden of dagelijks van een degelijke maaltijd te genieten.

Voor de klusjes aan huis werkt het Sociaal Huis samen met Footstep vzw. Footstep vzw is een maatwerkbedrijf dat kleine herstellings- of onderhoudswerken uitvoert in en rond het huis. Dit doen ze voor inwoners van Gistel die ouder zijn dan 65 jaar én die zelf niet meer voor die klusjes kunnen instaan. Uitzondering op de leeftijdsvoorwaarde kan mits het voorleggen van een
medisch getuigschrift waaruit blijkt dat het noodzakelijk is om op Footstep beroep
te doen.

Het Sociaal Huis kan je ook de nodige informatie bezorgen over thuisleveranciers van bereide maaltijden.

Deze premies kan je aanvragen in de Zonnewijzer.